J-L

J

Jager, Prof. dr. M.J.

 • Oogheelkunde

Jansen, Prof.dr. F.W.

 • Gynaecologie
Jonge-de,E

Jonge, Prof.dr. E. de (Evert)

 • Intensive Care Geneeskunde
Jukema, Prof.dr. J.W. (Wouter)

Jukema, Prof.dr. J.W. (Wouter)

 • Cardiologie, in het bijzonder de regeneratieve cardiovasculaire geneeskunde, bijzondere leerstoel namens het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland

K

Prof.dr. H.H.H. Kanhai (Humphrey)

Kanhai, Prof.dr. H.H.H. (Humphrey)

 • Foetale geneeskunde/obstetrie
Kaptein, Prof.dr. A.A. (Ad)

Kaptein, Prof.dr. A.A. (Ad)

 • Psychosociale aspecten van chronische aandoeningen aan de luchtwegen, bijzondere leerstoel namens de Stichting voor Onderzoek naar Psycho-sociale Stress [SOPS].
 • Leven met chronische ziekte. Literatuur & Geneeskunde _ Medical Humanities. Ziektepercepties. Kwaliteit van Leven. Self management.
Kievit, Prof.dr. J. (Jacob)

Kievit, Prof.dr. J. (Jacob)

 • Medische besliskunde
prof.dr. E. Klasen

Klasen, Prof.dr. E.C. (Eduard)

 • Management van gezondheidsonderzoek
prof.dr. E.R. de Kloet (Ron)

Kloet, Prof.dr. E.R. de (Ron)

 • Neuroendocrinologie / farmacologie;Academiehoogleraar;
Knijff, Prof.dr. P. de (Peter)

Knijff, Prof.dr. P. de (Peter)

 • Populatie- en evolutiegenetica
Kok, Prof.dr. J.N. (Joost)

Kok, Prof.dr. J.N. (Joost)

 • Fundamentele informatica
Koning, Prof.dr. F. (Frits)

Koning, Prof.dr. F. (Frits)

 • Immunologie, in het bijzonder de eiwitchemische aspecten van immuungemedieerde ziekten

Kooten, Prof.dr. C. van (Cees)

 • Experimentele nefrologie, in het bijzonder de immunologie van transplantatie
Bram Koster

Koster, Prof.dr.ir. A.J. (Bram)

 • Ultrastructurele en moleculaire beeldvorming, in het bijzonder elektronenmicroscopie

Kramer, Prof. dr. A.W.M. (Anneke) 

 • Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder onderzoek naar opleiden

Kroes, Prof.Dr. A.C.M. (Louis)

 • Medische microbiologie, in het bijzonder de klinische virologie

Kuijper, Prof. E.J. (Ed)

 • Experimentele bacteriologie bij de afdeling Medische Microbiologie

L

Lamb, Prof.dr. H.J.(Hildo)

Lamb, Prof.dr. H.J. (Hildo)

 • Radiologie, in het bijzonder moleculaire en metabole cardiovasculaire beeldvorming
Lamers, Prof.dr. C.B.H.W. (Cornelis)

Lamers, Prof.dr. C.B.H.W. (Cornelis)

 • Inwendige geneeskunde, in het bijzonder gastroenterologie

Lankester, Prof. dr. A.C. (Arjan)

 • kindergeneeskunde;stamceltransplantatie;primaire immuundeficienties;stamcelgentherapie;

Lelieveldt, Prof.dr.ir. B.P.F. (Boudewijn)

 • Biomedical image analysis, with applications in radiology and translational research

Lopriore, Prof. dr. E. (Enrico)

 • Kindergeneeskunde; Neonatologie; Foetale geneeskunde
Lycklama à Nijeholt, Prof.dr. A.A.B. (Guus)

Lycklama à Nijeholt, Prof.dr. A.A.B. (Guus)

 • Functiestoornissen van de lagere urinewegen