Pijl, Prof.dr. H. (Hanno)

Vakgebied(en)

  • Diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht

Personalia

Studie
Geneeskunde
Datum promotie
9 maart 1994
Proefschrift titel
Serotonin and food selection: studies in obese and bulimic humans
Datum oratie
15 april 2008
Titel oratie
In het land van bitterbal en boterkoek
Ambtsaanvaarding
1 juli 2007

Introductie

De rol van de hersenen in de ontwikkeling van overgewicht en diabetes mellitus type 2 wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Het autonome zenuwstelsel en hormonale regelsystemen coördineren koolhydraat- en vetstofwisseling en voedselinname zodanig dat de energiebalans gehandhaafd blijft. Verstoring van regelsystemen leidt tot metabole ziekte. De ontrafeling van de (patho)fysiologie van deze systemen is van groot belang voor een beter begrip van chronische metabole ziekte en moet de basis zijn van interventies ter behandeling of preventie van overgewicht en diabetes. In dit kader is het verbluffend gunstige effect van calorische beperking op de ontwikkeling van chronische ziekte (inclusief diabetes) en levensduur buitengewoon fascinerend. Het brein heeft sterke sensoren voor verschillende nutriënten die een belangrijke rol lijken te spelen in de effecten van calorische beperking op gezondheid. Opheldering van de moleculaire fysiologie van de betrokken regelsystemen kan waarschijnlijk sterk bijdragen aan het ontwerp van interventies ter preventie en behandeling van diabetes en andere chronische ziekten.


relevante nevenfuncties

2008-heden lid beraadsgroep voeding van de gezondheidsraad

2014-heden voorzitter Partnerschap Overgewicht Nederland (landelijke organisatie van beroepsgroepen betrokken bij de behandeling van patienten met overgewicht)


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer C7-056

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 5263082

Postzone C7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: h.pijl@lumc.nl