Beeldentuin

Antoinette Nausikaä in beeldentuin LUMC

Sometimes you see it, Sometimes you don't

In de beeldentuin van het Leids Universitair Medisch Centrum is in september 2014 een kunstwerk gerealiseerd door beeldend kunstenaar Antoinette Nausikaä (1973). Geïnspireerd door de opdrachten die het Tate Modern in Londen aan kunstenaars verstrekt, nodigt het LUMC iedere twee jaar een kunstenaar uit zich door de architectuur van de ruimte te laten inspireren. Het kunstwerk van Antoinette Nausikaä met de titel Sometimes you see it, Sometimes you don’t zal gedurende twee jaar in de beeldentuin van het LUMC te zien zijn.Net als wetenschappelijk onderzoek één van de drijvende krachten is van het LUMC, vormt onderzoek het uitgangspunt van deze tijdelijke kunstprojecten in de beeldentuin. 

Voor het LUMC ontwierp Antoinette Nausikaä zes levensgrote figuren van gaas die vrij in de ruimte zweven. Geïnspireerd door een afbeelding van de Jakobsladder waarop aartsvader Jakob (Bijbel) in zijn droom engelen uit de hemel zag afdalen en opgaan, liet Nausikaä de figuren diagonaal van boven naar beneden gaan.

De zwevende figuren van gaas, beschouwt Antoinette Nausikaä als tekeningen of schetsen van een ruimtelijke ervaring die ze wil oproepen.

Haar werkwijze om projecten site specific uit te voeren en de gegeven ruimte letterlijk te betekenen, is geworteld in het besef dat elke plaats zijn specifieke eigenschappen heeft, ook wel aangeduid met de term genius loci (de beschermende geest van plaats). In deze context zet de kunstenaar niet ‘zomaar’ een beeld neer, maar geeft commentaar op de genius loci, reageert erop, maakt die vaak onzichtbare betekenis voelbaar aanwezig.  

‘Ik gebruik mijn sculpturen om een ervaring op te wekken. Ik voel me geen beeldhouwer, maak geen sculpturen in de traditionele betekenis van het woord. De gaaswezens spiegelen datgene waartoe ik – en de toeschouwer – me verhoud. Het gaat mij om de mensen, die zijn echt onderdeel van het werk.’ 

De aanblik van de vederlichte schittering van de zwevende gaasfiguren zal de bezoeker aanzetten de ragdunne scheidslijn tussen zijn en niet zijn te ervaren.

Tegelijk met de opening van de tentoonstelling Sometimes you see it, Sometimes you don’t in Galerie LUMC zal auteur en filosofe Joke J. Hermsen op 9 oktober de beeldentuin openen. Joke J. Hermsen zal het werk van Antoinette Nausikaä belichten vanuit haar visie op de beleving van tijd.