Opname en verblijf van uw kind in het WAKZ

Uw kind wordt binnenkort opgenomen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ). In deze folder krijgt u meer informatie over de opname en het verblijf van uw kind in het WAKZ.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Onze zorg

Waarom u bij ons in goede handen bent

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis   

Het WAKZ is onderdeel van het LUMC, een van de 8 academische ziekenhuizen in Nederland. Het is een modern, prettig en kindvriendelijk centrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Er zijn 3 verpleegafdelingen: Bos, Strand en Neonatologie. Op welke afdeling uw kind wordt opgenomen is afhankelijk van de leeftijd en de behandeling van uw kind. De afdelingen zijn te vinden in de J-zone op de zesde en zevende etage van het ziekenhuis. Voor intensievere zorg hebben we de Intensive Care Kinderen op de vierde verdieping. 

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voordat u naar het WAKZ gaat   

Kinderziektes zoals waterpokken of mazelen kunnen gevaarlijk zijn voor opgenomen kinderen. Daarom is het belangrijk dat u vóór de opname contact opneemt als u denkt dat er kinderziektes in uw omgeving voorkomen. Bijvoorbeeld in uw gezin of op de school van uw kind(eren).   

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Hoe bereidt u uw kind voor   

De opname van uw kind in het WAKZ kan onverwachts (acuut) zijn, maar ook volgens afspraak plaatsvinden. Op een geplande opname kunt u uw kind op verschillende manieren voorbereiden.   

Bezoek de afdeling  

U kunt met uw kind een bezoek aan het WAKZ brengen. Hierdoor krijgt het een idee van de afdeling. Via de afdelingssecretaresse kunt een afspraak maken met de afdeling waar het om gaat voor een bezoek.     

Lees kinderboeken  

Er zijn verschillende kinderboeken die u ter voorbereiding kunt lezen met uw kind. Bijvoorbeeld:   

 • Nijntje in het ziekenhuis (2-4 jaar), Dick Bruna 
 • Hartsvriendjes, avonturen van Kris Krokodil (vanaf 4 jaar). Voor kinderen die een hartoperatie moeten ondergaan. Te bestellen via de Hartstichting.
 • De koning van het ziekenhuis (vanaf 4 jaar), Stefan Boonen  
 • Lucas en de slaapdokter (vanaf 4 jaar), Stefan Boonen 
 • Bezoekuur (vanaf 8 jaar), Christa Carbo 
 • Auww! (Vanaf 9 jaar), Veronica Hazelhoff

Op onze website en die van de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis vindt u meer informatie over hoe u uw kind kunt voorbereiden op een ziekenhuisopname.   

Wat neemt (u voor) uw kind mee?  

  

Inschrijving

Op de dag van opname schrijven we uw kind in op de afdeling. Daar hebben we de volgende gegevens nodig:  

 • Voornaam, voorletters, achternaam 
 • Adres, postcode, woonplaats 
 • Geboortedatum, geboorteplaats 
 • Telefoonnummer 
 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Naam en adresgegevens van uw huisarts of andere verwijzer 
 • Naam en adresgegevens van uw apotheek 
 • Naam en adresgegevens van uw consultatiebureau of de jeugdgezondheidszorginstelling 
 • Verzekeringsbewijs (een pasje, bewijs van inschrijving of polisblad van de zorgverzekeraar). Voor pasgeborenen geldt dat u deze moet aanmelden bij de zorgverzekering. U krijgt van de zorgverzekering een polisnummer van uw kind. Geef dit nummer door aan de secretaresse van de afdeling als dat al bekend is tijdens de opname. Na de opname kunt u het doorgeven bij de medische administratie via 071-526 26 75 of e-mail: facturatie@lumc.nl
 • Geldig legitimatiebewijs van uw kind 
 • Als uw kind bekend is in het LUMC, de inschrijfkaart van het LUMC 

Bij een spoedopname kunt u deze papieren later meenemen naar de verpleegafdeling. De verwijzend (huis)arts ontvangt een bevestiging van uw opname. Ook wordt die geïnformeerd bij ontslag.   

Voor de opname   

Voor het verblijf op de verpleegafdeling heeft uw kind nodig:   

 • Overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt 
 • Medicijnen van thuis in de originele verpakking (indien van toepassing) 
 • Dieetvoorschrift (indien van toepassing) 
 • Kleding (voorzien van naam). Houdt u er rekening mee dat witte kleding snel zoek kan raken. 
  • Meerdere setjes ondergoed 
  • Meerdere setjes gewone kleding 
  • Pyjama 
  • Jas  
  • Schoenen 
 • Toiletartikelen (géén handdoeken, washandjes of luiers)  
 • Een knuffel, dekentje of kroellap waaraan uw kind gehecht is, zodat uw kind iets bij zich heeft wat vertrouwd is 
 • Eigen fles en/of speen voorzien van naam 
 • Eventueel een slaapzak voor kinderen van 0 tot 2 jaar
 • Geldig legitimatiebewijs van uw kind.
Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Verblijf  

Waar moet u zich melden?   

Bij een geplande opname hebt u van tevoren een brief gehad. Hierin staat wanneer en op welke afdeling u en uw kind zich moeten melden op de opnamedag. Zodra u er bent, meldt u zich bij de afdelingssecretaresse aan de balie. Een medewerker maakt u en uw kind wegwijs op de afdeling. Ook vertelt hij of zij over de gang van zaken op de afdeling. Daarna volgt een opnamegesprek met een verpleegkundige om de gewoontes van uw kind te leren kennen. Natuurlijk helpt deze verpleegkundige u graag met vragen of opmerkingen.   

Polsbandje   

Uw kind krijgt een polsbandje met zijn of haar naam, geboortedatum en de naam van de afdeling. Dit polsbandje moet uw kind altijd dragen tijdens het verblijf in het LUMC. Zo weten we onder alle omstandigheden wie hij of zij is.   

Contactpersoon   

Tijdens het opnamegesprek vragen we naar een contactpersoon. Bij kinderen zijn dit eigenlijk altijd de ouders of verzorgers. In verband met de privacy van uw kind wordt informatie over uw kind alleen aan u gegeven.   

Overgevoeligheid/allergie   

Het is voor de behandelend artsen en de verpleegkundigen belangrijk om te weten voor welke stoffen of geneesmiddelen uw kind overgevoelig of allergisch is. Zij kunnen daar rekening mee houden bij de behandeling.   

Medicijnen   

We willen graag weten of uw kind medicijnen gebruikt. Met uw toestemming neemt een LUMC-medewerker contact op met uw apotheek voor een medicijnenoverzicht. Bij ontslag geeft de ziekenhuisapotheek aan uw apotheek thuis door welke medicijnen uw kind moet gaan gebruiken. Hiervoor moet u als ouder of voogd een toestemmingsformulier ondertekenen.  

Neem de medicijnen die uw kind gebruikt mee bij de opname. Het komt namelijk voor dat niet alle medicijnen op voorraad zijn. Ook heeft de arts/verpleegkundige meteen een goed overzicht van het medicijngebruik van uw kind. Voor een operatie of onderzoek kan het zijn dat uw kind bepaalde medicatie niet in mag nemen. Als dat het geval is, hoort u dit te van de anesthesist, behandelend arts of verpleegkundige die voor uw kind zorgt.  

Bloedtransfusie    

Het is mogelijk dat uw kind tijdens het verblijf bloed toegediend krijgt. Alle bloedtransfusiediensten in ziekenhuizen gebruiken bloed van de Stichting Sanquin. Zie voor meer informatie de patiëntenfolder Bloedtransfusie.

Borstvoeding   

Het WAKZ is in het bezit van het WHO-/UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding. Dit betekent dat de medewerkers opgeleid zijn in het begeleiden bij borstvoeding. Als u vragen hebt over de gevolgen voor de borstvoeding door de opname van uw kind, kunt u terecht bij de verpleegkundigen. Ook kunnen zij u begeleiden bij het opstarten van de borstvoeding als uw kind pasgeboren is.   

Op verschillende plekken in het WAKZ zijn kolfruimtes aanwezig. Hier bevindt zich een dubbelzijdige Medela-borstvoedingskolf. Neemt u bij voorkeur uw eigen kolfset(s) mee, zodat u daarmee kunt kolven. Eventueel kunt u tijdens de opname een kolfset kopen.   

Anesthesie/narcose   

Mogelijk wordt uw kind opgenomen voor een operatie of onderzoek waarbij narcose nodig is. De anesthesist zorgt voor de verdoving en de narcose tijdens de operatie of het onderzoek. Ook houdt hij of zij daarbij functies als ademhaling en hartslag in de gaten.   

Bezoek anesthesist   

Krijgt uw kind een operatie of onderzoek onder narcose, dan bezoekt u van tevoren de anesthesist. Is uw kind jonger dan 1 jaar, dan komt de anesthesist op de dag van opname bij u en uw kind langs. Dit geldt ook voor kinderen die opgenomen worden voor een hartoperatie of hartkatheterisatie.   

Verandert na het bezoek aan de anesthesist iets in de gezondheidstoestand van uw kind, meld dit dan aan de verpleegkundige op de opnamedag. Denk daarbij aan een opname in het ziekenhuis, aanpassingen in medicijngebruik, hoge koorts of verkoudheid vlak voor opname.   

Algehele narcose   

Kinderen gaan tijdens operatie en bij bepaalde onderzoeken bijna altijd onder algehele narcose (anesthesie). Dit betekent dat uw kind zolang de operatie/het onderzoek duurt, buiten bewustzijn is. Uw kind zal zich hier later niets van herinneren.   

Een kind kan op verschillende manieren onder narcose worden gebracht.   

 • Via een kapje waar narcosegas uit komt. 
 • Door het geven van medicijnen door een infuus.

Kleine kinderen gaan vaak door middel van een kapje onder narcose. Het infuus wordt dan pas ingebracht wanneer uw kind slaapt. Soms kan dit helaas niet en heeft het kind een infuus nodig. In dat geval krijgt uw kind verdovende zalf op de handrug van beide handen en/of op de elleboogplooien. Hierdoor voelt uw kind het prikken minder. De anesthesist bespreekt met u en uw kind voor de operatie op welke manier uw kind onder narcose zal gaan.   

Als het nodig is, wordt, zodra uw kind in slaap is, een buisje in de keel ingebracht voor de beademing.   

Meer informatie over de narcose vindt u in de folders Anesthesie en Voorbereiding van uw kind op narcose of sedatie.

Lege maag  

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is voor de narcose. Dit betekent dat uw kind een aantal uur niets gegeten en gedronken heeft en de maag goed leeg is.

 • De volgende dingen moeten 6 uur voor narcose gestopt worden: 
  • Flesvoeding 
  • Vaste voeding (zoals brood) 
  • Dranken die niet helder zijn (zoals melkproducten)  
  • Sondevoeding  
 • U moet 4 uur voor de narcose stoppen met borstvoeding.  
 • Heldere dranken (water, thee, appelsap, limonade) moeten 2 uur voor de narcose gestopt worden.

De anesthesist of verpleegkundige bespreekt met u welke tijden u hiervoor moet aanhouden. Dit is afhankelijk van het tijdstip van de operatie of het onderzoek.   

De operatiekamer en de verkoeverkamer   

Meestal mag een van de ouders onder begeleiding van een verpleegkundige of pedagogisch medewerker mee naar de operatie- of onderzoekkamer. U krijgt speciale kleding aan en blijft bij uw kind totdat het in slaap is. Daarna brengt de verpleegkundige of pedagogisch medewerker u weer naar de verpleegafdeling.   

Na operatie gaat uw kind naar de ‘verkoeverkamer’ (uitslaapkamer) of in bepaalde situaties naar de Intensive Care. Hier kan uw kind bijkomen uit de narcose en houden gespecialiseerde verpleegkundigen uw kind in de gaten. Eventuele pijn en misselijkheid worden hier behandeld. De verpleegkundige van de verpleegafdeling brengt u naar uw kind. Zodra uw kind voldoende is bijgekomen, wordt het teruggebracht naar de verpleegafdeling.   

Begeleiding  

Ouderparticipatie  

Binnen het WAKZ willen we ouders zo veel mogelijk bij de zorg betrekken. Tijdens de opname van uw kind kunt u als ouder/verzorger de hele dag bij uw kind aanwezig zijn. Zo kunt u zelf voor uw kind zorgen, zoals u dat thuis gewend bent. Ook is het over het algemeen mogelijk om als ouder bij onderzoeken aanwezig te zijn. Het toedienen van medicijnen en andere specifieke verpleegtechnische handelingen (zoals wondverzorging en geven van sondevoeding) vallen onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Bij de opname van uw kind worden hierover afspraken met u gemaakt.   

Het is fijn als u aan de verpleging laat weten wanneer u weggaat of niet bij uw kind aanwezig bent. Zij kunnen hier dan rekening mee houden in de zorg voor uw kind. Als u samen met uw kind tijdens de opname van de afdeling af wilt, overleg dan eerst met de verpleegkundige. Dit in verband met onderzoeken, medicatie, en dergelijke.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Ontslag   

Vertrek naar huis/overplaatsing naar andere instelling   

Wij proberen om ouders/verzorgers minimaal een dag van tevoren op de hoogte te brengen van het ontslag van hun kind uit het LUMC. Maar het komt weleens voor dat de arts op de dag zelf beslist dat uw kind naar huis mag. Ook is het mogelijk dat de toestand van uw kind onverwacht zo verandert, dat een gepland ontslag niet kan doorgaan.     

Bij het ontslag informeren de arts en verpleegkundige waar u thuis op moet letten bij uw kind en krijgt uw kind eventueel leefregels mee. Als het nodig is, worden poli-afspraken, medicatie, materiaal en thuiszorg geregeld. Tijdens een ontslaggesprek met de verpleegkundige wordt de opname van uw kind geëvalueerd. Als u nog vragen hebt over de begeleiding van uw kind thuis, kunt u dat tijdens dit gesprek aan de orde stellen.   

Reacties van uw kind na de opname   

Het kan voorkomen dat uw kind, als reactie op de opname, thuis tijdelijk ander gedrag vertoont dan u gewend was. Zo hebben sommige kinderen de eerste weken na de opname soms slaapproblemen of zijn angstig als ze u even niet zien. Dit is veelal een manier van het kind om alle indrukken van de ziekenhuisopname emotioneel te verwerken. Het helpt met het kind hierover te praten, bijvoorbeeld aan de hand van een boekje.   

Op de afdeling is de patiëntenfolder Thuis verder aanwezig waarin staat hoe u kunt omgaan met deze ‘ziekenhuisreacties’. Als de problemen na verloop van tijd niet verminderen, kunt u dit bespreken met de kinderarts als u met uw kind op onze polikliniek komt of anders met uw huisarts.     

Vervoer naar huis   

Als vervoer naar huis per ziekenauto of taxi nodig is, dan regelt de afdelingssecretaresse dit. Meestal worden de kosten van zittend ziekenvervoer niet vergoed, met uitzondering van een aantal gevallen. Wij adviseren u dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

School (educatieve voorziening)   

Op verzoek van de eigen school kan uw kind onderwijsbegeleiding krijgen. Kinderen van scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen van hiervan gebruikmaken. De onderwijsbegeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden: in een klaslokaal, individueel, met andere kinderen of aan bed. De begeleidingsduur per dag varieert per kind, afhankelijk van de situatie.  

Veiligheid   

Veiligheid is erg belangrijk. Houdt u zich aan de onderstaande veiligheidsmaatregelen om het risico van ongelukken te verkleinen tijdens de opname van uw kind.

 • De hekken van een wiegje of hooghekkenbed moeten altijd omhoog zijn als u niet naast het bed bij uw kind aanwezig bent. Bij opname laat de verpleegkundige zien hoe het bedhek omhooggaat en hoe het gecontroleerd moet worden. 
 • Let op dat geen grote stukken speelgoed in bed achterblijven wanneer uw kind alleen is. Het kind zou hierop kunnen gaan staan en alsnog over het hek kunnen klimmen. Wees ook voorzichtig met kleine en scherpe voorwerpen in bed. Uw kind zou deze kunnen inslikken. 
 • Laat geen medicijnen op de kamer achter waar uw kind of jonge bezoekers bij kunnen. 
 • We werken in het WAKZ volgens het principe Veilig slapen van Consument en Veiligheid. Het is niet altijd mogelijk om alle richtlijnen te volgen doordat uw kind bijvoorbeeld te ziek is. In dit geval gaat de zorg en het comfort van uw kind voor het ‘Veilig Slapen’. 

Voor meer informatie rondom veiligheid in het WAKZ verwijzen we u naar de patiëntenfolder: Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen!

Nachtsluiting verpleegafdelingen    

De verpleegafdelingen zijn in verband met veiligheid van 23.00-07.00 uur afgesloten. U krijgt een ouderpasje, waarmee u toch toegang hebt tot onze afdeling. Deze moet elke 24 uur geactiveerd worden. Dit kan bij de kaartlezer op de ontvangstbalie van de afdeling.   

Bezoekafspraken   

In het WAKZ gelden vrije bezoekuren voor de ouders/verzorgers. Bij de opname van uw kind worden bezoekafspraken voor overig bezoek (bijvoorbeeld broertjes en zusjes) met u besproken. Als broertjes of zusjes de laatste tijd in contact zijn geweest met kinderziektes, zoals waterpokken, mazelen of rodehond, meldt dit dan bij de verpleegkundige. In verband met besmettingsgevaar voor de opgenomen kinderen mogen zij dan niet op bezoek komen. Als er broertjes of zusjes op bezoek zijn, moet u altijd als ouder zelf ook aanwezig zijn.  

De afspraken voor overige bezoekers verschillen per afdeling en zijn afhankelijk van de situatie en ziekte van uw kind. Hierover wordt u op de afdeling geïnformeerd.   

Bij kinderen onder de 12 jaar wordt geen ander bezoek toegelaten dan ouders als u niet zelf aanwezig bent.   

Faciliteiten voor patiënten, familie en bezoekers   

Overnachten van ouders/verzorgers   

Er zijn verschillende mogelijkheden om als ouders/verzorgers in of bij het LUMC te overnachten.    

Rooming-in   

Het is mogelijk om 24 uur per dag bij uw kind in het ziekenhuis aanwezig te zijn. Eén ouder mag hierbij op de kamer blijven slapen. Dit wordt rooming-in genoemd. In het geval dat uw kind ‘geïsoleerd’ verpleegd moet worden, kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot rooming-in. Op de Intensive Care is rooming-in alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk.    

Ronald McDonald Huis  

Dicht bij het LUMC is een Ronald McDonald Huis. Dit huis biedt onderdak aan ouders/verzorgers en broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het WAKZ worden behandeld. De kosten zijn € 15,- per kamer, per dag. Enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten voor dit verblijf. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar. Als u niet de financiële middelen hebt de kosten van het verblijf te betalen, kunt u overleggen met de dienst maatschappelijk werk over de mogelijkheden.   

Alleen medewerkers van het WAKZ kunnen een kamer voor u regelen. Mocht u vragen hebben over de overnachtingsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling waar uw kind wordt opgenomen.   

Ouderzitkamers   

Op de afdelingen zijn ouderzitkamers waar u zich even kunt terugtrekken. Stichting Ronald McDonald Huis beheert de ouderzitkamers en vrijwilligers verzorgen ze. Hier kunt u koffie drinken, de krant lezen en even tot rust komen in een huiselijke omgeving. De ouderzitkamer is alleen bestemd voor ouders en niet voor uw kind(eren) of ander bezoek.    

Tienerkamer   

Op C6, afdeling Strand, bevindt zich een tienerkamer. Deze ruimte is speciaal ingericht voor tieners. Hier kunnen zij even tot rust komen, televisie kijken, spelletjes doen, gebruik maken van internet of spelcomputer. De ruimte is niet bedoeld voor ouders maar vrienden zijn wel welkom.   

Maaltijden   

Uw kind kan elke dag een keuze maken voor het ontbijt en de lunch van de brood- en buffetwagen. De servicemedewerker loopt langs op de kamer van uw kind om te vragen wat hij/zij wil eten. Zij zal dan ook noteren welke warme maaltijd uw kind in de avond wil eten.   

Ouders moeten gedurende de opname in principe voor hun eigen maaltijden zorgen. U kunt eten van thuis meenemen en bewaren op de kamer van uw kind of in de koelkast van de ouderkamer (voorzien van naam). Voor de ouder die blijft slapen is een ontbijt van de brood- en buffetwagen beschikbaar. Op de tweede etage bevindt zich het restaurant.   

Televisie   

Bij alle bedden hangt een televisie waar uw kind gratis gebruik van mag maken.  

iPad   

Bij elk bed hangt een iPad die uw kind mag gebruiken. Bij opname zal de verpleegkundige het slot openmaken waardoor uw kind bij de iPad kan. Gedurende de opname bent u verantwoordelijk voor de iPad en aansprakelijk voor diefstal of kwijtraken. Het is dan ook aan te raden de iPad weer met een code te vergrendelen als u deze niet gebruikt. De verpleegkundige zal instructie geven rondom het gebruik van de iPad.  

Kinderdaktuin   

De Kinderdaktuin is onderdeel van de Ronald McDonald Huiskamer en bevindt zich op de zesde verdieping. Het is een ruime speelplek, waar de opgenomen kinderen, hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes – zowel binnen als buiten – kunnen spelen. De Kinderdaktuin is dagelijks open. Openingstijden en werkwijze leest u op De website van het Ronald McDonald Huis Leiden. Ook is deze informatie te vinden op de prikborden bij de ingang van de afdelingen.   

Kindertelevisie   

Op de Kinderdaktuin is de televisiestudio van de KidsFlits. De kinderen kunnen helpen bij het maken van een filmpje. Bijvoorbeeld door te acteren, iemand te interviewen of door zelf geïnterviewd te worden. Ook kunnen ze helpen met de techniek. De filmpjes worden vanuit de studio in een wekelijks live-programma uitgezonden (via een intern kanaal). Een gast vertelt in het programma over zijn of haar beroep/talent. Iedereen die wil kan meedoen, omdat de opnames op de kamer zelf plaatsvinden. Kinderen kunnen hierbij aanwezig zijn, of op de afdeling kijken en actief meedoen via de telefoon. Heeft u vragen over Kindertelevisie, dan kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker.   

(Mobiele) telefoon   

U kunt mobiel bellen op veel locaties in het LUMC, zoals op de rode vloer bij de liften (tenzij anders staat aangegeven). Op de afdeling verzoeken we u uw telefoon op stil te zetten en gesprekken te voeren buiten de afdeling.   

Laptop en internet  

Tijdens het verblijf kunt u met uw eigen laptop gratis gebruikmaken van een draadloze internetverbinding. De secretaresse of verpleegkundige van de afdeling kan u meer informatie geven.    

Eigen website van uw kind/internetmedia   

Steeds meer ouders en patiënten houden een website bij op internet. Dit om familie en vrienden op de hoogte te houden over het verloop van ziekenhuisopname en behandeling. Het is niet toegestaan om de namen te noemen of foto’s van medewerkers op dit soort websites te plaatsen zonder toestemming van de persoon in kwestie. Dit vanwege de privacy van onze medewerkers. Hetzelfde geldt voor media als Facebook, Instagram en Twitter.    

Post   

Uw kind kan post ontvangen tijdens de opname. Voor een goede bezorging is van belang dat u de naam van de afdeling en interne postcode doorgeeft. U vindt deze in de folder van de afdeling of hoort deze via de verpleging. Het postadres: Naam afdeling, interne postcode, T.a.v. naam patiënt, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.   

Tolk   

Het is mogelijk om tijdens gesprekken met artsen of verpleegkundigen gebruik te maken van een tolkentelefoon. Via de telefoon wordt vertaald wat u met de arts/verpleegkundige bespreekt. De arts/verpleegkundige biedt u dit zo nodig aan of u kunt er zelf om vragen. Voor u zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van een tolkentelefoon als uw kind is opgenomen in het LUMC.   

Behandelteam

Behandelteam  

Bij de behandeling van uw kind zijn in het WAKZ meer hulpverleners betrokken dan in een niet-universitair medisch centrum. De meeste behandelingen vinden plaats in teamverband. Tot het behandelteam behoren onder meer:  

 • Medisch specialisten 
 • Arts-assistenten (artsen in opleiding tot specialist) 
 • Co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) 
 • (Kinder)verpleegkundigen 
 • Student-verpleegkundigen 
 • Doktersassistenten 
 • Service medewerkers 
 • Pedagogisch medewerkers 
 • Psychologen 
 • Fysiotherapeuten 
 • Diëtisten 
 • Maatschappelijk werkers 
 • Medewerkers van de educatieve voorziening (verzorgen het onderwijs aan zieke kinderen)

Verpleegkundig specialisten of physician assistants

Ook kunt u verpleegkundig specialisten of ‘physician assistants’ treffen. Dit zijn verpleegkundigen of paramedici die speciaal zijn opgeleid om sommige routinematige handelingen van de artsen over te nemen. Zij hebben een coördinerende rol in uw behandeling.  

Pedagogisch medewerkers

In het WAKZ werken op verschillende afdelingen pedagogisch medewerkers. Zij zorgen onder andere voor een kindvriendelijke sfeer op de afdeling en passende activiteiten. Ook bereiden zij (of een verpleegkundige) u en uw kind voor op onderzoeken of een operatie. Zij richten zich hiermee op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling. Ook is er aandacht voor het gedrag en het functioneren van het kind. Ziekenhuisopnames zijn over het algemeen emotioneel voor kinderen. Zij kunnen hierop reageren met moeilijk hanteerbaar gedrag.  

Kinderpsychologen

De kinderpsychologen helpen reacties van kinderen beter te begrijpen. Zij adviseren ouders en medewerkers hoe ze om kunnen gaan met deze reacties. Zowel kind als ouders kunnen worden begeleid door een psycholoog, in het WAKZ/LUMC of vanuit de thuissituatie.  

Maatschappelijk werk   

Tijdens de opname van uw kind kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met een van de maatschappelijk werkers van het WAKZ. Het kan ook zijn dat u maatschappelijk werk wordt aangeboden, zoals bij een stamceltransplantatie of hartoperatie. De maatschappelijk werker is er voor alle problemen, zorgen en gevolgen die te maken hebben met de opname van uw kind. Hij of zij kan u helpen met het vinden van oplossingen voor problemen van emotionele, familiaire of praktische aard. Denk hierbij aan het kunnen vertellen van uw verhaal, problemen met de werkgever of de gevolgen die een opname voor uw gezin thuis heeft.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Polikliniek Stad   

Alle poliklinieken van het WAKZ bevinden zich op de zesde etage in de J-zone. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-17.00 uur. Bij binnenkomst neemt u plaats in de wachtruimte, nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil. 

Als er bijzonderheden zijn, zoals een verhuizing, verandering van huisarts of recent contact met kinderziektes (met name waterpokken en mazelen), wilt u dit dan direct aan de balie? Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder Polikliniek Kindergeneeskunde.  

Meer informatie   

Meer informatie vindt u op onze website. Via patientenfolders kunt u verschillende patiëntenfolders vinden met informatie over het LUMC, het WAKZ, de afdeling Neonatologie en onderzoeken.    

Informatie over de afdeling Neonatologie vindt u hier.  

Contact   

Afdeling Strand:   

Locatie: C6-Q, route 649
Telefoon: 071-526 28 16  

Afdeling Bos:  

Locatie: J6-R, route 650
Telefoon: 071-526 36 11  

Intensive Care Kindergeneeskunde:  

Locatie: J4-Q-57
Telefoon: 071-526 16 77  

Polikliniek WAKZ:  

Locatie: J6-Q, route 652
Telefoon: 071-526 28 11

Overig

Samenwerking stichtingen   

LUMC Vrienden Stichting    

Overheid en zorgverzekeraars helpen voor een groot deel mee bij de financiering van de zorg in het WAKZ. Maar voor ontspanning voor kinderen, de kindvriendelijke uitstraling van afdelingen en goede begeleiding van ouders zijn vaak aanvullende middelen nodig. Daar is de LUMC Vrienden Stichting voor. De vrienden zijn onder meer bedrijven, particulieren en fondsen. Dankzij giften van hen financiert de Stichting projectaanvragen vanuit het ziekenhuis en worden bijzondere wensen mogelijk! Een goed voorbeeld hiervan is de Kindertelevisie. Lees hier meer over de stichting.

Stichting Ronald McDonald Huis Leiden   

Het onderhoud aan en verzorging van het Ronald McDonald huis en de Ronald McDonald Huiskamers en Daktuin in het WAKZ worden gefinancierd door Stichting Ronald McDonald Huis Leiden. Lees hier meer over de stichting.    

Patiënt zijn in een Universitair Medisch Centrum   

Tijdens de opname van uw kind in het LUMC worden waarschijnlijk meerdere onderzoeken gedaan en wordt met u en uw kind besproken welke behandelmethoden er zijn. Natuurlijk hebben u en uw kind zelf inspraak bij alles wat tijdens opname gebeurt.   

Regelgeving bij kinderen   

Een belangrijke wet in de zorgverlening is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staan onder andere de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners. Belangrijke onderwerp in deze wet zijn ‘de informatieplicht’ en ‘het geven van toestemming’. In het ziekenhuis noemen we dit het ‘informed consent’. Het geven van informatie (de informatieplicht) betekent dat patiënten van de hulpverlener alle informatie krijgen over hun medische behandeling en/of onderzoek.    

De arts licht u in over de aard en het doel van een onderzoek of behandeling. Hierbij krijgt u alle informatie die de arts nodig vindt te delen. Ook bespreekt de arts andere zaken met u en uw kind. Bijvoorbeeld de te verwachten risico’s en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van uw kind, de mogelijke andere behandelingsmogelijkheden en de vooruitzichten.   

Toestemmingsvereiste  

Hulpverleners moeten voor elke medische handeling die ze uit willen voeren bij uw kind toestemming vragen aan u als ouder of verzorger. Dit heet de toestemmingsvereiste. U hebt van de arts genoeg informatie gekregen om tot een juiste beslissing te komen.  

Er zijn handelingen die onderdeel zijn van de totale behandeling waarvoor u toestemming gegeven hebt. Bijvoorbeeld standaard bloedafnames en het inbrengen van infusen. De artsen en verpleegkundigen gaan ervanuit dat zij zonder tegenbericht uw toestemming voor deze handelingen hebben. Ook in spoedeisende situaties zullen zij eerst in het belang van uw kind handelen. Daarna stellen zij u hiervan op de hoogte.   

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun medische behandeling. Dit betekent dat u als ouder(s)/verzorger(s) de informatie krijgt. Aan uw kind (ook als het heel jong is) wordt natuurlijk wel op een begrijpelijke manier uitgelegd wat er gaat gebeuren.   

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar wordt ervan uitgegaan dat zij hun eigen situatie kunnen overzien en een eigen mening hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming nodig van zowel ouders als kind. Wanneer ouders en kind het niet met elkaar eens zijn zal de hulpverlener over het algemeen doen wat het kind vraagt. Dit onder de voorwaarde dat hij of zij het kind voldoende in staat acht deze beslissing te nemen.   

Kinderen vanaf 16 jaar

In de WGBO worden kinderen vanaf 16 jaar gelijkgesteld aan volwassenen. Zij beslissen dus zelf over hun medische behandeling.     

Bij eventuele onduidelijkheden kunt u terecht bij een van de artsen of verpleegkundigen die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn.   

Voor meer informatie rondom rechten van het kind en regelgeving verwijzen we u naar de website van Stichting Kind en Ziekenhuis.  

Inzien medisch en verpleegkundig dossier   

Zowel het medische als verpleegkundige dossier worden in het LUMC digitaal bijgehouden. U en uw kind (ouder dan 12 jaar) kunnen het medisch dossier inzien. Zolang uw kind onder behandeling is, loopt een aanvraag hiervoor via het hoofd van de afdeling waar uw kind is opgenomen. Na ontslag uit het LUMC moet u inzage schriftelijk aanvragen. Dat kan bij de Directeur Medische Zaken. Ook moet u een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw kind meesturen. Aan de verpleegkundige kunt u te allen tijde vragen het verpleegkundig dossier van uw kind in te zien. De verpleegkundige zal samen met u het dossier van uw kind bekijken.  

  

Verbeterpunten of klachten   

Het LUMC streeft ernaar dat u als ouder/verzorger van een patiënt tevreden bent. Daarom horen wij graag uw opmerkingen of tips. Deze kunnen voor ons een signaal zijn om dingen te verbeteren. U kunt dat doen via het patiënttevredenheidsonderzoek of evaluatieformulier dat u krijgt toegestuurd na ontslag. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw kind. Wij stellen het op prijs als u probeert uw klacht te bespreken met de direct betrokkene(n). Vindt u het moeilijk of weet u niet wie u moet hebben, neem dan contact op met de klachtencoördinator van het LUMC via telefoonnummer 071-526 25 89. Ook kunt u onze klachtenprocedure raadplegen.