Mallet Finger

Waarschijnlijk is de aandoening Mallet Finger bij u geconstateerd en is de behandeling ingezet. Deze behandeling zal bestaan uit het dragen van een spalkje, de zogenaamde Mallet spalk, die wordt aangemeten door een SEH-verpleegkundige of een gipsverbandmeester.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Onze zorg

Wat is Mallet Finger?

Een Mallet Finger is een scheurtje of volledige scheur van de strekpees ter hoogte van het uiterste vingerkootje. Er kan ook een botbreukje aanwezig zijn op de plek waar de pees aanhecht aan het bot. Doordat het vingertopje niet meer gestrekt kan worden gaat het topje hangen en krijgt het de vorm van een hamer, in het Engels: ‘mallet’.

Oorzaak

De meeste voorkomende oorzaak is het stoten van het topje van de vinger in gestrekte toestand. Dit kan gebeuren tijdens het sporten door bijvoorbeeld een bal of bij het opmaken van het bed. 

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Wanneer er een klein stukje bot is losgescheurd of alleen de pees is aangedaan kan de behandeling over het algemeen zonder operatie (dus conservatief) gebeuren. Dit gebeurt met de eerder genoemde Mallet spalk, waarvan hiernaast een weergave.   

De spalk dient 6-8 weken gedragen te worden. Het belangrijkste hierbij is dat het topje niet gebogen wordt. De overige gewrichtjes en vingers kunt u wel gewoon bewegen. De vinger staat in gestrekte stand in de spalk, zodat de uiteinden van de pees bij elkaar komen te liggen en kunnen genezen. Bij het buigen zou u het genezingsproces verstoren en kan de behandeling opnieuw gestart worden, de vinger moet dus altijd gestrekt blijven in het laatste kootje. 

Instructie   

Er zijn enkele instructies bij deze behandeling die belangrijk zijn voor u om te weten:   

  • U komt na 1 week terug op de poli van de gipskamer  
  • Probeer de aangedane hand niet te zwaar te belasten  
  • Houd de hand de eerste tijd hoog, wanneer deze neigt tot zwellen  
  • De spalk mag tot aan het polibezoek niet afgedaan worden 
  • De spalk mag niet nat worden, bij het douchen afdekken.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Klachten die kunnen optreden zijn:   

  • Zwelling van de vinger (de vinger heeft waarschijnlijk te lang naar beneden gehangen, belangrijk is de hand hoog te houden)  
  • Tintelingen in de vinger (de spalk kan te strak zitten door toename van zwelling en door te veel activiteit, ook hierbij is het belangrijk om de hand hoog te houden)  
  • Irritatie van de huid (allergie of verweking van de huid)  
  • Te ruime spalk (door afname van zwelling kan er ruimte ontstaan, het is belangrijk dat u contact opneemt met de gipskamer zodat er een nieuwe goed zittende spalk aangemeten kan worden).  

Het is belangrijk dat u de spalk drooghoudt, hierdoor voorkomt u klachten en irritatie van de huid. 

Meer informatie

Contact

Bij vragen, klachten en voor informatie contact opnemen met de gipskamer. Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur, telefoonnummer: 071-5263038.