Organisatie SOOL

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kun je aan meerdere universiteiten volgen. Waarin onderscheidt SOOL zich in vergelijking met de andere opleidingen?

Missie

SOOL leidt aios op tot kundige, vooruitstrevende en betrokken specialisten ouderengeneeskunde, die leiderschap tonen en met oprechte interesse in de individuele kwetsbare (oudere) patiënt, het verschil maken.

Visie

SOOL wil, door zichzelf steeds te verbeteren, een toonaangevende en aantrekkelijke opleiding specialisme ouderengeneeskunde zijn, waar kwalitatief goed, wetenschappelijk onderbouwd en zo mogelijk interprofessioneel onderwijs gegeven wordt, in samenwerking met opleiders en diverse andere disciplines uit zowel de eerste als tweede lijn.

Door verbinding een bijdrage leveren aan de continue verbetering van de ouderenzorg in Nederland, staat bij SOOL voorop. SOOL maakt actief deel uit van het, landelijk meest uitgebreide, Leidse netwerk van scholings- en onderzoeksinstituten op het gebied van de ouderengeneeskunde en ouderenzorg. Aios kunnen tijdens de opleiding laagdrempelig gebruikmaken van het volledige scholingsaanbod van de Leidse netwerkpartners.

SOOL vraagt veel van aios: een ambitieuze inzet en een hoge mate van betrokkenheid en zelfreflectie. Omgekeerd mogen aios alles van SOOL vragen wat hun scholing en vorming tot specialist ouderengeneeskunde ten goede komt. SOOL is vooruitstrevend, flexibel, betrokken en voldoet proactief aan haar maatschappelijke taak om continu in te spelen op veranderingen in de samenleving t.a.v. de ouderenzorg. Over SOOL wordt gezegd: ‘Bij SOOL wordt de lat hoog gelegd’ en ‘bij SOOL doen ze meer’.

Jaarbericht SOOL 2022

Speerpunten

  • Ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking in de 1e lijn
  • Wetenschap
  • Talentontwikkeling aios
  • Innovatie van het onderwijs

Kernwaarden

Verbeteren, Vernieuwen, Verbinden

Contact

Neem contact op met Victor Chel, het hoofd van SOOL, via V.G.M.Chel@lumc.nl