EP-onderzoek

Binnenkort komt u voor een EP-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. In deze folder wordt uitgelegd wat een EP-onderzoek inhoudt, en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan de arts. Het telefoonnummer van de afdeling vindt u elders in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie.

Onze zorg

Wat is EP-onderzoek?

EP staat voor 'Evoked Potentials', wat letterlijk 'opgewekte potentialen' betekent. Wanneer een zintuig geprikkeld wordt, reageert het zenuwstelsel hierop. Bij een EP-onderzoek wordt deze reactie als een elektrisch signaal gemeten met behulp van elektroden. Er zijn drie soorten Evoked Potentials die elders in deze folder worden beschreven. U zult in het algemeen slechts met één van de drie onderzoeken te maken krijgen.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De onderzoeken worden uitgevoerd door een laborant Klinische Neurofysiologie. De voorbereiding is voor ieder EP-onderzoek hetzelfde. Eerst wordt met behulp van een meetlint en potlood de plaats bepaald waar de elektroden op het hoofd worden aangebracht. Deze plaatsen worden vervolgens ontvet met een crème om de weerstand van de huid te verlagen. Een aantal elektroden wordt elders op uw lichaam aangebracht. Op deze plaatsen wordt de huid met een schuurpapiertje ontvet. Meestal is dit niet pijnlijk. Tenslotte worden de elektroden (4 tot 12 stuks) op uw hoofd en lichaam geplakt met leukoplast of met een in wateroplosbare pasta. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Algemene informatie 

Alle onderzoeken op de afdeling Klinische Neurofysiologie worden op vaste tijdstippen afgesproken en uitgevoerd. Wij verzoeken u daarom dringend om op tijd aanwezig te zijn. Het is namelijk niet zo dat een onderzoek 'nog even tussendoor' gedaan kan worden. Indien u de afspraak moet afzeggen, verzoeken wij u dit minimaal één dag van tevoren te doen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Soorten EP-onderzoek en registratie

BAEP: Brainstem Auditory Evoked Potential 

Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op geluidsprikkels gemeten en geregistreerd. Met behulp van een koptelefoon zal de laborant eerst de gehoorsdrempel van beide oren bepalen. U krijgt vervolgens rechts en dan links een aantal klikjes te horen. De totale duur van dit onderzoek is ongeveer 30 minuten.  

SSEP: Somato Sensory Evoked Potential 

Het SSEP-onderzoek kan zowel vanuit de handen als vanuit de voeten worden gemeten, en geeft met name informatie over dat deel van de gevoelszenuwbaan dat in het ruggenmerg en de schedel loopt. Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op gevoelsprikkels gemeten en geregistreerd. Met behulp van kleine elektrische schokken worden de gevoelszenuwen vanuit de hand, de voet of andere delen van de huid gemeten. Het SSEP-onderzoek kan een half tot anderhalf uur in beslag nemen.  

VEP: Visial Evoked Potential 

Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op lichtprikkels gemeten en geregistreerd. U zult op een beeldscherm een verspringend blokpatroon of met een speciale bril een aantal lichtflitsen te zien krijgen. Indien u een bril draagt moet u deze meenemen. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Het onderzoek wordt door de laborant Klinische Neurofysiologie en een neuroloog beoordeeld. Zij zullen het verslag naar de aanvragende arts sturen, die u vervolgens binnen twee weken over de uitslag zal informeren. Tijdens het onderzoek is het meestal niet mogelijk een oordeel te geven.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

De afdeling Klinische Neurofysiologie is gehuisvest op de derde verdieping, zone J3R, route 593.

Het telefoonnummer is: 071-5262104.