Aerogene isolatie

U hebt (mogelijk) tuberculose. In deze folder staat wat het personeel, u en uw bezoek moeten doen. Als u nog vragen hebt, kunt u die stellen aan de arts of de verpleegkundige.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Medische Microbiologie

Onze zorg

Wat is Aerogene isolatie?

Tuberculose wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Deze bacterie kan op verschillende plekken in het lichaam voorkomen en ziekte veroorzaken. Het meest bekend is ziekte van de longen, zogenaamde longtuberculose. Als de bacterie in de longen zit is tuberculose erg besmettelijk. Deze ziekte mag zich niet verspreiden in het ziekenhuis. Daarom nemen de mensen die voor u zorgen extra maatregelen, dit noemen we isolatiemaatregelen. Ook moet u, en uw bezoek zich aan bepaalde regels houden. De extra maatregelen die genomen worden staan ook vermeld op de instructiekaart bij de deur van de kamer.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Wie doet wat?

Medewerkers die u behandelen of verzorgen zullen de volgende voorzorgsmaatregelen nemen, zij dragen:

  • Mondneusmasker 

Voor u als patiënt gelden de volgende regels: 

  • U mag de kamer niet verlaten, behalve als een medewerker het u vraagt. Als u een behandeling of onderzoek krijgt, zal een medewerker u komen halen. Als u de kamer verlaat draagt u schone kleding en een mondneusmasker en moet u uw handen desinfecteren met handalcohol of uw handen wassen met water en zeep. 
  • U mag niet naar gemeenschappelijke ruimtes, zoals de huiskamer of het restaurant. 
  • Als u moet hoesten of niezen doe dit dan in een papieren zakdoek of in uw elleboogholte, met het gezicht afgewend van andere mensen. Gebruik de papieren zakdoek maar een keer en gooi deze na gebruik weg. Na het hoesten of niezen, ook wanneer er een zakdoek is gebruikt, moet u uw handen desinfecteren met handalcohol of uw handen wassen met water en zeep. 
  • De deur van uw kamer blijft dicht. 

Bezoek

U kunt gewoon op bezoek komen. Ook als u zwanger bent kunt u op bezoek komen. We vragen wel of u zich wilt melden bij de verpleging. 


Als u een verminderde weerstand heeft, kunt u overleggen met de arts of u op bezoek kunt komen. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. 

Om ervoor te zorgen dat u niet ziek wordt draagt u op de kamer: 

  • Mondneusmasker 

Als u weggaat moet u het masker afdoen (of verwisselen voor een nieuw masker) en uw handen desinfecteren met handalcohol of uw handen wassen met water en zeep. 

Ouders en verzorgers

U mag als ouder of verzorger gewoon op bezoek komen.
Rooming-in (overnachten bij de patiënt) is niet toegestaan. U mag wel in het Ronald McDonaldhuis verblijven, behalve als u verkoudheidsverschijnselen (hoesten, keelpijn, snotneus) heeft. 

Om ervoor te zorgen dat u niet ziek wordt draagt u op de kamer: 

• Mondneusmasker 

Als u weggaat moet u het masker afdoen (of verwisselen voor een nieuw masker) en uw handen desinfecteren met handalcohol of uw handen wassen met water en zeep. 

U mag gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de huiskamer en het restaurant, behalve als u verkoudheidsverschijnselen (hoesten, keelpijn, snotneus) heeft.

Wat is de prognose?

Stoppen van de isolatie

Het is afhankelijk van hoe het met u gaat, hoelang de isolatie zal duren. Dit kunt u met uw arts bespreken. Er kunnen testen afgenomen worden om te controleren of de tuberculose bacterie nog aanwezig is.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Uw arts zal u bij ontslag uit het ziekenhuis vertellen of u thuis nog iets moet doen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, kunt u deze gerust stellen aan uw arts of verpleegkundige.