Stilstaande stemband

Deze folder geeft u informatie over de stilstaande stemband en de behandelopties.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Stilstaande stemband?

Stembanden liggen in het strottenhoofd. Het strottenhoofd vormt een verbinding tussen de luchtpijp en de keelholte. De stembanden zorgen ervoor dat een persoon geluid kan voortbrengen en kan ‘stemgeven’.   

De stembanden kunnen openen en sluiten. 

Tijdens de ademhaling staan ze open. Bij het spreken zijn ze gesloten. Voor een goede stemgeving moeten de stembanden goed kunnen sluiten. Wanneer een van de stembanden niet meer kan bewegen en dus stilstaat, kunnen de stembanden niet goed meer tegen elkaar aankomen (sluiten) of onvoldoende openen. Er blijft dan een gat bestaan tijdens het stemgeven of het ademhalen zelf is lastiger. 

Verschijnselen

Wanneer er een stemband stilstaat kunnen verschillende problemen ontstaan. Dit kunnen problemen met de stem, het slikken of het ademen zijn.   

  • De stem klinkt vaak hees en het kost moeite om harder te spreken. U verliest lucht tijdens het spreken waardoor u buiten adem kunt raken.  
  • De stembanden hebben tijdens het slikken ook een beschermende werking voor de luchtweg; ze zorgen er voor dat eten en drinken niet in het verkeerde keelgat kan raken. Bij een stilstaande stemband werkt deze bescherming minder goed. Het kan het daarom voorkomen dat u zich makkelijker verslikt. 

Tijdens inspanning of het spreken kunt u het gevoel hebben lucht tekort te komen.

Oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van een stilstaande stemband is een beschadiging van de zenuw die de stemband aanstuurt. Dit kan komen door een operatie of door druk op de zenuw door bijvoorbeeld een tumor die vlak bij de zenuw groeit. Het kan ook komen door een ontsteking of virus die ervoor zorgt dat de zenuw niet meer werkt.   

Oorzaken die minder vaak voorkomen zijn neurologische ziekten, chemicaliën of bijwerkingen van medicijnen. Vaak vinden we geen oorzaak. We nemen dan in het algemeen aan dat de uitval door een virusinfectie is veroorzaakt. 

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Wat is eraan te doen?  

De KNO-arts zal eerst de oorzaak van het stilstaan van de stemband proberen te achterhalen. Als de klachten mild zijn kan, na het stellen van de diagnose, het een optie zijn om af te wachten.   

Is de oorzaak niet duidelijk, dan bestaat de kans dat de stilstaande stemband vanzelf weer gaat bewegen. Dit kan wel tot een jaar duren.   

Zijn de klachten ernstiger, dan kan er een behandeling plaatsvinden. Helaas is het niet mogelijk om een stilstaande stemband weer te laten bewegen. Er zijn wel verschillende opties om ervoor te zorgen dat de stembanden weer beter tegen elkaar aankomen.   

Logopedie  

Met logopedie kan geprobeerd worden om de gezonde stemband te trainen om te compenseren voor de stilstaande stemband en beter te laten sluiten. Op die manier maakt de gezonde kant een beetje goed wat aan de stilstaande kant ontbreekt.   

Ingrepen  

Ook is er een aantal ingrepen die de sluiting verbeteren. Zo kan de KNO-arts de stilstaande stemband inspuiten met een vulmiddel waardoor deze dikker wordt. Hiermee wordt het gat tussen de stembanden kleiner.   

De KNO-arts kan de stilstaande stemband ook operatief verplaatsen, zodat deze in de goede sluitingsstand komt te staan. Welke behandeling de beste is, hangt van meerdere factoren af en zal per patiënt verschillen. 

Meer informatie

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Dat kan tijdens kantooruren via het telefoonnummer 071-526 80 20.