Hoofd-halstumoren

Het LUMC is een van de 10 ziekenhuizen in Nederland, dat is gespecialiseerd in de behandeling van kanker van het hoofd-halsgebied.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Waarom u bij ons in goede handen bent

Multidisciplinair team  

Onze specialisten zijn verenigd in de 'Hoofd-halswerkgroep', die wekelijks vergadert en daarna advies uitbrengt aan de patiënt en zijn/haar familie. Naast de KNO-artsen en hoofdhals-chirurgen zijn er ook andere specialisten betrokken bij de hoofdhalsoncologie. In het LUMC zijn dat kaakchirurgen, radiotherapeuten, internist-oncologen, plastisch chirurgen, algemene chirurgen, radiologen, logopedisten, pathologen, diëtisten en oncologisch verpleegkundigen. Zo nodig zijn ook andere specialisten zoals oogartsen en neurochirurgen beschikbaar.  

Hoewel er vaak veel onderzoek nodig is om het stadium van de ziekte precies vast te stellen, wordt ervoor gezorgd dat de tijd tussen het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan zo kort mogelijk is. Meestal is dit 1 tot 2 weken.  

Kwaadaardig/goedaardig  

Door de ervaring die de hoofdhalschirurgen hebben met kwaadaardige tumoren zijn zij ook bedreven in het verwijderen van goedaardige tumoren zoals die van de speekselklieren (bijvoorbeeld whartin tumor, pleiomorf adenoom) of zenuwschedetumoren (schwannomen). 

Behandelteam

Verpleegkundige oncologische ondersteuning  

Het LUMC heeft een verpleegkundig specialist en een oncologieverpleegkundige voor patiënten met een hoofd-halstumor. Patiënten kunnen met alle soorten vragen en problemen bij hen terecht. U kunt contact leggen met de verpleegkundig consulente, via de polikliniek en/of de afdeling KNO. Ze zijn aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur op de polikliniek KNO.

Meer informatie

Handige links

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS  

Postadres: Postbus 13, 3500 AA, Utrecht
Bezoekadres: Vredenburg 24 (4e etage), Utrecht
030 232 14 83

www.pvhh.nl

info@pvhh.nl

www.facebook.com/HoofdHals