Opname en verblijf

In de kliniek worden patiënten verpleegd met aandoeningen die ontstaan zijn door afwijkingen in het bloed, de bloedvormende organen en/of de lymfeklieren. De behandeling hiervan bestaat grotendeels uit het toedienen van chemotherapie, (eventueel) gevolgd door een stamceltransplantatie.

De kliniek Hematologie is een afdeling voor intensieve hematologische zorg

De kliniek Hematologie is onderdeel van de eenheid VOH (verpleegafdeling Oncologie en Hematologie). Deze afdelingen bevinden zich op twee verpleegvloeren, met een totaal van 64 bedden.
De kliniek Hematologie beschikt over 22 bedden en een team dat bestaat uit 70 medewerkers. Zowel artsen, verpleegkundigen, stamcel coördinatoren, secretaresses als servicemedewerkers zijn onderdeel van dit team.

De kliniek Hematologie is een afdeling voor intensieve hematologische zorg

De kliniek Hematologie is onderdeel van de eenheid VOH (verpleegafdeling Oncologie en Hematologie). Deze afdelingen bevinden zich op twee verpleegvloeren, met een totaal van 64 bedden.
De kliniek Hematologie beschikt over 22 bedden en een team dat bestaat uit 70 medewerkers. Zowel artsen, verpleegkundigen, stamcel coördinatoren, secretaresses als servicemedewerkers zijn onderdeel van dit team.

Uitgebreide informatie over de gang van zaken tijdens een opname, leest u in de folder Kliniek Hematologie. Deze folder wordt bij opname aan u gegeven.