Dagbehandeling

De Kortverblijfafdeling Interne Geneeskunde bevindt zich op de elfde etage van de klinische C-toren (C11-Q, routenummer 266).

Op de Kortverblijfafdeling worden behandelingen gegeven die enkele uren tot soms enkele dagen duren. Het gaat met name om toediening van kuren chemotherapie, bloedtransfusies, toediening van stollingsfactoren en enkele andere medicamenten die via een infuus toegediend moeten worden. Soms is het voor bepaalde onderzoeken nodig om kortdurend op de Kortverblijfafdeling te worden opgenomen.

Lees alles over dagbehandeling Oncologie/Hematologie

Gang van zaken

In veel gevallen zal een bezoek aan de Kortverblijfafdeling aansluitend zijn aan een bezoek aan de polikliniek. Nadat uw polikliniekarts heeft beoordeeld of uw geplande chemotherapie kuur door kan gaan of dat u bijvoorbeeld bloedtransfusie nodig heeft, meldt u zich bij de secretaresse op de polikliniek.

Soms is een afspraak op de Kortverblijfafdeling los van een polikliniekbezoek, maar ook dan meldt u zich eerst bij de secretaresse op de polikliniek. Van de secretaresse krijgt u uw medisch dossier en de benodigde formulieren mee en gaat u vervolgens naar de Kortverblijfafdeling waar de verdere behandeling zal plaatsvinden.

Gang van zaken

In veel gevallen zal een bezoek aan de Kortverblijfafdeling aansluitend zijn aan een bezoek aan de polikliniek. Nadat uw polikliniekarts heeft beoordeeld of uw geplande chemotherapie kuur door kan gaan of dat u bijvoorbeeld bloedtransfusie nodig heeft, meldt u zich bij de secretaresse op de polikliniek.

Soms is een afspraak op de Kortverblijfafdeling los van een polikliniekbezoek, maar ook dan meldt u zich eerst bij de secretaresse op de polikliniek. Van de secretaresse krijgt u uw medisch dossier en de benodigde formulieren mee en gaat u vervolgens naar de Kortverblijfafdeling waar de verdere behandeling zal plaatsvinden.

Patiënten met hemofilie of andere bloedstollingsstoornissen die een bloeding hebben, gaan na telefonisch overleg met de hemostase-arts, direct naar de Kortverblijfafdeling en worden daar door de hemostase-arts beoordeeld en krijgen daar eventueel stollingsconcentraat toegediend.

Type behandeling

De behandelingen op de Kortverblijfafdeling duren meestal slechts één tot enkele uren. Voor sommige behandelingen kan het nodig zijn dat u meerdere dagen achtereen voor behandeling terugkomt. Afhankelijk van de aard van de behandeling ligt u op bed of maakt u gebruik van een speciaal soort stoel. Indien een behandeling tot laat in de avond duurt is het soms mogelijk de nacht op de afdeling door te brengen.

Type behandeling

De behandelingen op de Kortverblijfafdeling duren meestal slechts één tot enkele uren. Voor sommige behandelingen kan het nodig zijn dat u meerdere dagen achtereen voor behandeling terugkomt. Afhankelijk van de aard van de behandeling ligt u op bed of maakt u gebruik van een speciaal soort stoel. Indien een behandeling tot laat in de avond duurt is het soms mogelijk de nacht op de afdeling door te brengen.

Van de verpleegkundigen op de Kortverblijfafdeling krijgt u, met name in het geval van chemotherapie, verdere voorlichting en praktische informatie over de behandeling die u ondergaat.

Er worden zeer veel patiënten behandeld op de Kortverblijfafdeling. Door deze drukte is het niet altijd mogelijk om behandelingen strak te laten aansluiten aan uw eventuele polikliniekbezoek. Bovendien is voor diverse medicamenten ook nog bereidingstijd door de apotheek nodig. U moet dus rekening houden met enige wachttijd.

Contact

De Kortverblijfafdeling Interne Geneeskunde bevindt zich op de elfde etage van de klinische C-toren (C11-Q, routenummer 266).

De Kortverblijfafdeling is telefonisch te bereiken via 071-5263190.

Wijzigen afspraak

Wilt u een afspraak voor een bezoek aan de Kortverblijfafdeling wijzigen dan verzoeken wij u dat te doen via de secretaresses op de polikliniek Hematologie op nummer 071-5263568.