Schildkliernodus

Er is een knobbel of een afwijking in uw schilklier gevonden en u bent door uw huisarts of een specialist doorverwezen naar de polikliniek Endocrinologie van het LUMC. Wij noemen een knobbel in de schildklier een nodus. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een schildkliernodus is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie

Onze zorg

Wat is Schildkliernodus?

Wat is de schildklier?  

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich in de hals voor de luchtpijp bevindt. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor de regelen van de stofwisseling.  

Wat is een schildkliernodus?  

Een schildkliernodus is een knobbel of zwelling in de schildklier. Meestal is een schildkliernodus goedaardig. In maar 5% van de afwijkingen is een schildkliernodus kwaadaardig (maligne). Een nodus kan per toeval ontdekt worden, bijvoorbeeld bij het maken van een echo of scan van de hals. Maar hij kan ook van buitenaf zichtbaar of voelbaar zijn. Het hebben van een schildkliernodus is een veel voorkomend probleem. Meer dan 60% van de mensen ouder dan 60 jaar heeft een schildkliernodus.

Verschijnselen

Bij de meeste mensen geeft de schildkliernodus geen klachten en wordt die bij toeval ontdekt. Maar als de schildkliernodus op uw slokdarm drukt, kunt u moeite hebben met slikken. Drukt de nodus op uw luchtpijp, dan kunt u last hebben van een benauwd gevoel of een piepende ademhaling. Soms zijn er ook klachten van een drukkend gevoel in de hals. Het kan voorkomen dat er sprake is van te veel aanmaak van schildklierhormoon (zie de folder Toxisch adenoom, die u gekregen heeft). In dat geval kunnen verschijnselen ontstaan van gejaagdheid, hartkloppingen, het niet kunnen verdragen van warmte, diarree, afvallen en prikkelbaarheid.

Diagnose

Onderzoek  

Als u een schildkliernodus heeft, willen we vaststellen of deze goed- of kwaadaardig is. We zullen dit doen door u lichamelijk te onderzoeken en bloedonderzoek uit te voeren. Ook zullen we een echo van de hals maken, waarbij we in veel gevallen ook een punctie uitvoeren.  

Bij een echo met punctie kijkt de radioloog met de echo naar de kenmerken van de nodus. Daarnaast beoordeelt hij of er lymfkliervergroting in de hals aanwezig is. Meestal zal een punctie nodig zijn om weefsel te verkrijgen, wat de patholoog-anatoom verder onder de microscoop zal analyseren. De punctie wordt onder geleide van echo uitgevoerd. Het voordeel daarvan is dat de arts gericht in de nodus kan prikken. Meestal zal de radioloog 2 tot 3 keer prikken om zo voldoende cellen te verkrijgen voor verder onderzoek. Als er meerdere noduli zijn, kan het nodig zijn vaker te prikken. De prikken kunnen gevoelig zijn, maar zijn snel voorbij. Na de punctie kan een bloeduitstorting in de hals ontstaan. Deze verdwijnt na enige dagen vanzelf. Als u bloedverdunners gebruikt, geeft u dit dan aan bij uw polibezoek.  

Uitslag van het onderzoek

U komt 1 tot 2 weken na de punctie terug op de polikliniek voor de uitslag. In alle gevallen zullen wij uitgebreid alle gegevens en bevindingen met u doornemen.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Het onderzoek door de patholoog-anatoom van schildkliercellen is soms moeilijk. Dit betekent dat de uitslag van de punctie niet altijd gelijk zekerheid geeft. De punctie kan globaal tot de volgende uitslagen leiden:  

 1. Er zijn onvoldoende cellen verkregen voor een uitslag;
  De punctie moet helaas worden herhaald.  
 2. Er is voldoende materiaal verkregen en de nodus is (vrijwel) zeker goedaardig; 
  Een operatie is dan niet nodig.  
 3. Er kan geen onderscheid worden gemaakt tussen goed- en kwaadaardige cellen;
  Een operatie is soms nodig voor nader onderzoek of de punctie moet enkele maanden later worden herhaald. 
 4. De nodus is vrijwel zeker kwaadaardig; 
  Een operatie van de schildklier is dan noodzakelijk.
Meer informatie

Contact

Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen via het secretariaat van de polikliniek Endocrinologie. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 9.00-12.00 uur en voor spoedvragen tot 17.00 uur.

Telefoon: 071-526 35 05

E-mail: schildklier@lumc.nl (Voor niet-spoedeisende vragen. U kunt binnen 3 werkdagen antwoord verwachten)