Diabetes mellitus

Als het gehalte aan glucose (suiker) in het bloed te hoog is dan noemen we dat Diabetes Mellitus (suikerziekte).
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie.

Onze zorg

Wat is Diabetes mellitus?

Voor het te hoge glucose gehalte in het bloed kunnen heel verschillende oorzaken bestaan. Eigenlijk bestaan er dus verschillende vormen van diabetes.

Het meest komt diabetes type 2 voor. In Nederland hebben misschien wel een half miljoen mensen type 2 diabetes. Het komt vooral voor bij al wat oudere mensen. Het heeft te maken met een erfelijke aanleg en vooral ook met te dik zijn en te weinig bewegen. Het is een echte welvaartsziekte. Het wordt behandeld met dieet, vaak ook met tabletten en soms met insuline-injecties.

Type 1 diabetes is een heel ander verhaal. Type 1 diabetes begint meestal op jongere leeftijd, als kind of als jonge volwassene. Het begint vrij plotseling. Het heeft niets te maken met te dik zijn of met te weinig bewegen. Het komt in Nederland voor bij ongeveer 50.000 mensen. Lang niet zoveel als type 2 diabetes, maar nog steeds erg veel. Als je door een drukke winkelstraat loopt, zal je altijd wel een paar mensen met type 1 diabetes tegenkomen, zonder dat je het aan ze kunt zien, natuurlijk.

Waarom u bij ons in goede handen bent

In het LUMC zijn bijzondere mogelijkheden voor diabetes mellitus. Er is veel expertise op het gebied van onderzoek naar en behandeling van complicaties. Daarnaast is het LUMC het enige ziekenhuis in Nederland dat mogelijkheden biedt voor de transplantatie van de insuline producerende eilandjes van Langerhans.

Meer informatie