Patiëntenfolder

Pneumonie

Bij u of uw familielid/naaste is de diagnose longontsteking (in medische termen ook wel pneumonie genoemd) gesteld. In deze folder leest u in het kort wat dit inhoudt. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de website van het longfonds .
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Longziekten.

Onze zorg

Wat is Pneumonie?

Normaal gaat de lucht die u inademt via uw luchtwegen naar de longblaasjes diep in de long. Daar wordt zuurstof dan opgenomen in het bloed. Bij een longontsteking zijn de longblaasjes ontstoken. Een longontsteking kan in één long of in beide longen voorkomen.

Verschijnselen

De klachten (symptomen) bij een longontsteking kunnen zeer verschillend zijn. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Hoge koorts en/of ‘koude’ rillingen
 • Pijn op de borstkas, die toeneemt bij diep doorademen en/of hoesten
 • Kortademigheid/benauwdheid
 • Hoesten
 • Geel/groen slijm, soms met wat bloed
 • Algeheel gevoel van ziek-zijn
 • Zwakte, verminderde eetlust en vermoeidheid
 • Verwardheid. Dit kan ontstaan door een combinatie van hoge koorts en/of uitdroging en komt vaak bij ouderen voor.

Oorzaak

Een longontsteking wordt veroorzaakt door inademing van een virus, bacterie of schimmel. De meest voorkomende oorzaak is een bacterie. Soms kan er sprake zijn van meerdere oorzaken. Het lichaam zal proberen de bacterie, virus of schimmel op te ruimen en deze reactie leidt tot ontsteking. Daarbij wordt slijm aangemaakt in de longblaasjes. Het slijm en de irritatie van de luchtwegen en longblaasjes leiden tot hoesten.

Diagnose

De diagnose longontsteking wordt gesteld met de combinatie van uw klachten, bloedonderzoek en een röntgenfoto van de borstkas. Als u hoge koorts heeft wordt er bloed afgenomen om dit te onderzoeken op bacteriën. Ook als u slijm ophoest zal dit onderzocht worden naar bacteriën en/of schimmels. Het duurt een aantal dagen voor deze uitslagen bekend worden. Vaak wordt er ook met een kweekstokje achter in de keel gewreven om te kijken of er virussen aanwezig zijn

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Bij een longontsteking kan de behandeling in sommige gevallen thuis gegeven worden en soms moeten patiënten in het ziekenhuis opgenomen worden. De behandeling kan bestaan uit:

 • Antibiotica: antibiotica zijn medicijnen die via een infuus of in pil vorm gegeven kunnen worden. Ze werken tegen bacteriën, maar niet tegen virussen. De antibiotica kuur duurt gemiddeld 5 tot 10 dagen afhankelijk van hoe ziek iemand is of welke bacterie er gevonden wordt.
 • Andere medicijnen: Dit kunnen medicijnen zijn die de koorts verlagen of medicijnen die helpen met ademen door de luchtwegen wat meer open te zetten (via een pufje). Soms worden ook pijnstillers gebruikt.
 • Zuurstof: Als het zuurstofgehalte te laag is kan er extra zuurstof gegeven worden. Dit gebeurt via een slangetje in de neus of soms via een kapje. Als iemand ernstig ziek is kan soms beademing nodig zijn via een beademingsbuisje in de keel.
 • Fysiotherapie: De fysiotherapeut in het ziekenhuis helpt met ademhalingstechnieken en technieken voor het ophoesten van slijm. Daarnaast helpt de fysiotherapeut ook om in beweging te blijven.

Wat is de prognose?

De medicijnen zorgen er vaak binnen 5-10 dagen voor dat de bacterie gedood wordt. Echter het lichaam moet nog wel herstellen van de longontsteking en de schade in de long weer repareren. Dit herstel duurt al gauw 6 tot 8 weken. In die periode zult u langzaam uw activiteiten kunnen uitbreiden en de conditie weer kunnen gaan opbouwen. Mocht u gedurende deze periode juist weer zieker worden adviseren we altijd contact op te nemen met uw behandelend arts.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Een longontsteking kan besmettelijk zijn. Dit hangt af van de oorzaak. De meest voorkomende oorzaak is een bacterie, de pneumokok. Deze bacterie is voor zover we weten niet heel besmettelijk. Virussen zijn vaak wel zeer besmettelijk. Bij een verlaagde weerstand bent u extra vatbaar. Als blijkt dat de longontsteking veroorzaakt wordt door een moeilijk behandelbare bacterie of virus is, kan het nodig zijn dat u in een isolatie kamer moet verblijven.