Patiëntenfolder

Longmetastasen

Heeft u longmetastasen? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat longmetastasen inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Longziekten.

Onze zorg

Wat is Longmetastasen?

Longmetastasen zijn tumoren in de longen die zijn uitgezaaid vanuit andere organen. Uitzaaiing naar de longen vindt plaats doordat kankercellen worden meesleept met het bloed en in de longen zijn terechtgekomen.

Verschijnselen

Longmetastasen kunnen zonder klachten blijven, maar kunnen ook klachten geven zoals kortademigheid en hoesten al dan niet met het opgeven van bloed.

Diagnose

Als u elders in het lichaam kanker heeft kan uw behandelend arts een longfoto laten maken om te kijken of u geen uitzaaiing in de longen heeft. Bij een afwijking in de longen zal men nader onderzoek verrichten, zoals laboratorium onderzoek, een CT scan en in meeste gevallen ook een PET scan om te kijken of er geen andere plaatsen zijn waar uitzaaiingen kunnen zitten. Een punctie voor pathologisch onderzoek is vaak een onderdeel van het diagnostisch traject. Het kan ook zijn dat er eerst een tumor is gezien op een longfoto en bij pathologisch onderzoek blijkt dat er sprake is van een uitzaaiing. Naar aanleiding van het pathologisch onderzoek kan uw arts gericht onderzoek laten doen naar het betreffend orgaan van waar vermoed wordt dat de uitzaaiing heeft plaatsgevonden.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Slechts een klein deel van de metastasen kan worden geopereerd. De indicatie voor een operatie wordt door de chirurg gesteld in samenspraak met de behandelend arts van de primaire tumor, de longarts, de patholoog, de radioloog en de nucleair geneeskundige. Voorwaarde is wel dat de primaire tumor onder controle is en dat er geen uitzaaiingen elders zijn. In alle andere gevallen bestaat de behandeling uit chemotherapie, hormoontherapie of radiotherapie. Uw arts bespreekt de bevindingen en de behandelmogelijkheden met u.