Wet open overheid (Woo)

Het LUMC vindt transparantie belangrijk. We willen open zijn over onze organisatie en vinden het belangrijk dat informatie makkelijk te vinden is. Een speciale vorm van transparantie volgt via de Wet open overheid (Woo) (voorheen de Wob).

We houden ons naast zorg ook bezig met onderzoek en onderwijs. We zijn daarmee een onderwijs- en onderzoeksinstelling zoals genoemd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW. Art. 12.3).

Dit betekent dat LUMC onder de Wet open overheid (Woo) valt. Deze wet geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken informatie openbaar te maken. Dit gaat dan om informatie die te maken heeft met de publieke taak van het LUMC. U kunt op grond van de Woo een Woo-verzoek indienen aan: 

LUMC
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 9600
Postzone H1-Q
2300 RC Leiden

Of mail naar: woo@lumc.nl  

Wat gebeurt er met mijn Woo-verzoek?

Als u een verzoek hebt ingeleverd, dan beoordelen wij uw verzoek op basis van de regels in de Woo. U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Het LUMC kan deze termijn met 2 weken verlengen. Hebt u een uitgebreid verzoek? Samen met u kunnen we eventueel een andere termijn bepalen.