Grijze literatuur

Grijze literatuur werd tijdens de Fourth International Conference on Grey Literature (GL '99) in Washington, DC, in October 1999 gedefiniëerd als "That which is produced on all levels of government, academics, business and industry in print and electronic formats, but which is not controlled by commercial publishers." Concreet gaat het om o.a. rapporten, proefschriften, conference abstracts, technische specificaties en standaarden, niet-commerciële vertalingen, technische en commerciële documentatie en rapporten en documenten van overheidsinstellingen1

Volgens een onderzoek van Mallet2 behoort ongeveer 10% van alle literatuur die is geïncludeerd in Cochrane Reviews tot de Grijze Literatuur.

Een artikel uit 20033 en een Cochrane-methodologie-review uit 20074 concluderen dat gepubliceerde trials een groter behandeleffect laten zien dan niet gepubliceerde trials en dat de uitkomst van een Meta-analyse of Systematic Review beïnvloed kan worden indien geen Grijze Literatuur wordt geïncludeerd.

Het is dus belangrijk kennis te nemen van Grijze Literatuur maar het is lastig om Grijze Literatuur te vinden. In deze Wegwijzer is een klein aantal bronnen verzameld. Veel van deze bronnen verwijzen naar andere bronnen waar Grijze Literatuur te vinden is. Welke bronnen doorzocht moeten worden, hangt af van het onderwerp en het doel waarvoor gezocht wordt.

Literatuurlijst:
    1. The New York Academy of Medicine. www.greylit.org/about. 9/10/13
    2. Int J Technol Assess Health Care. 2002 Fall;18(4):820-3. The typical Cochrane review. How many trials? How many participants? Mallett S, Clarke M.
    3. Nurs Res. 2003 Jul-Aug;52(4):256-61.Grey literature in meta-analyses. Conn VS, Valentine JC, Cooper HM, Rantz MJ.
    4. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):MR000010. Grey literature in meta-analyses of randomized trials of health care interventions. Hopewell S, McDonald S, Clarke M, Egger M.
Bronnen op alfabetische volgorde

GLIN : databank met Nederlandse grijze literatuur. Vanaf thuis toegang via de Catalogus: zoek "Grijze Literatuur in Nederland" of zoek met "GLIN".

greylitstrategies.info/ : site van een aantal Australische instanties met informatie over grijze literatuur

guides.lib.umich.edu/greyliterature  : site van de bibliotheek van de universiteit van Michigan met veel informatie over en verwijzingen naar bronnen met grijze literatuur

handbook.cochrane.org/ : hoofdstuk 6.2.1.8  Grey literature databases en hoofdstuk 6.2.2.4  Conference abstracts or proceedings bevatten informatie over het zoeken van Grijze literatuur

hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Grey_literature :  wiki van de Canadese medische informatiespecialisten met zowel informatie over grijze literatuur als verwijzingen naar bronnen met grijze literatuur

www.cadth.ca/en/resources/finding-evidence/grey-matters : site van de Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) met een uitgebreide bronnenlijst voor grijze literatuur

www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/82/Default.aspx : australische website met grijze literatuur over palliatieve zorg

www.greylit.org/ : site van de New York Academy of Medicine met grijze publicaties op het gebied van gezondheidszorg

www.greynet.org/home.html : site met informatie over en links naar grijze literatuur

www.opengrey.eu/ : multidisciplinaire Europese database met grijze literatuur

http://www.phcris.org.au/guides/grey_literature.php : introduction to accessing the grey literature (PHCRIS Getting Started Guides)