Het WAKZ en het coronavirus

Belangrijke informatie

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), het kinderziekenhuis van het LUMC, benadrukt graag dat alle spoedzorg die niet gerelateerd is aan COVID-19 gewoon door gaat. Er is geen reden om niet naar het ziekenhuis te komen uit angst om besmet te raken. Op de polikliniek van het WAKZ en op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LUMC zijn er aparte ruimtes voor de beoordeling van kinderen met klachten waar spoed achter zit.

Het WAKZ onderschrijft de tekst van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) over kinderen en Corona Virus Disease (COVID). De NVK schrijft:

  • Bij kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet ziek of slechts kort en niet ernstig ziek. Veelal is geen speciale behandeling nodig, anders dan ‘uitzieken’ en eenvoudige ondersteunende maatregelen (voldoende drinken, paracetamol). Er zijn maar weinig kinderen bij wie de klachten zo ernstig verlopen dat een opname in een ziekenhuis of een IC-behandeling nodig is. Het milde beloop bij kinderen komt waarschijnlijk doordat de ontstekingscascade die bij volwassenen tot uiteindelijk ernstige longproblemen leidt, bij kinderen nog niet ‘werkt’ (pas vanaf/na puberteit). Er zijn maar weinig ‘harde’ gegevens over kinderen met chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer verlagende medicijnen) die een coronavirusinfectie doormaken. Ervaringen van kinderartsen in China en Italië zijn echter ‘geruststellend’, in die zin dat het lijkt dat kinderen met onderliggende aandoeningen en ziekten niet zieker door het coronavirus worden dan door andere virussen.

Vragen rondom schoolopening

We krijgen veel vragen van bezorgde ouders naar aanleiding van het besluit om de basisscholen per 11 mei weer open te stellen. Ouders van kinderen met een onderliggende ziekte vragen zich af wat dit besluit voor hun kind betekent. Het WAKZ volgt het standpunt van de NVK, waarin de volgende passage is opgenomen:

Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die u eerder met uw arts voor dit seizoen heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft. In zeldzame situaties kan het mogelijk toch wenselijk zijn dat er een aangepast advies geldt. In die gevallen zal de behandelend kinderarts maatwerk leveren ten aanzien van het wel of niet naar school kunnen gaan. In alle andere gevallen kunnen kinderen naar school.

Aanvullende informatie voor speciale groepen kinderen

Voor de speciale groepen kinderen die in het WAKZ onder behandeling zijn, staat hieronder nog specifieke informatie (al dan niet aangevuld met links naar handige websites):


Follow-up te vroeg geboren kinderen
Kinderen die een stamceltransplantatie krijgen of hebben gehad
Kinderen met een afweerstoornis
Kinderen met een hartafwijking
Kinderen met reumatologische afwijkingen
Kinderen met longaandoeningen
Kinderen die afweerverlagende medicijnen gebruiken
Kinderen met bijnierschorsinsufficiëntie