Psychiater en psychologen

Kinder- en jeugdpsychiater

De kinder- en jeugdpsychiater kan door arts of verpleegkundige in consult gevraagd worden bij (het vermoeden van) psychiatrische problematiek en advies over medicatie hierbij.

Gezondheidszorgpsychologen

De gezondheidszorgpsycholoog zorgt voor de diagnostiek en behandeling van kinderen tijdens ziekenhuisopnames. Daarnaast kunnen zij kortdurende poliklinische behandelingen bieden en eventueel doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie buiten het WAKZ.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Consultatie en psychologisch onderzoek bij vragen over het effect van een medische aandoening of behandeling op het psychisch functioneren van een kind.
  • Informeren van ouders en kind over de invloed van het ziektebeeld en medische behandeling op de ontwikkeling van het kind.
  • Behandelen van psychologische en psychiatrische problemen die samenhangen met het ziektebeeld, zoals angst- en stemmingsproblemen en gedragsproblemen.
  • Versterken van de opvoedingskwaliteiten van de ouders.

U kunt de kinderpsychologen bereiken via het e-mailadres psychologenWAKZ@lumc.nl of via telefoonnummer 071 - 526 12 83.