Pedagogisch medewerkers

De belangrijkste taken van de pedagogisch medewerker zijn het bieden van veiligheid en het bewaken van de ontwikkeling van uw kind.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Het bieden van ontspanning en afleiding.
  • Het voorbereiden en begeleiden van ouders en kind bij onderzoeken en ingrepen (bijvoorbeeld het onder narcose gaan en het prikken van een infuus)
  • Het verwerken van ziekenhuiservaringen door spel en gesprekken.
  • Het bieden van structuur in de dag, bijvoorbeeld middels een dagprogramma.
  • Het bieden van pedagogische zorg, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van het kind.
  • Het geven van uitleg aan uw kind over zijn ziekte en de behandeling, aangepast aan leeftijd en ontwikkeling.

U kunt ons bereiken via ons e-mail adres: pedagogischezorgkjc@lumc.nl