Team Psychosociale Zorg (TPZ)

De gespecialiseerde psychosociale hulpverlening binnen het WAKZ wordt verzorgd door het Team Psychosociale Zorg (TPZ), bestaande uit medisch maatschappelijk werkers (waaronder de leerkrachten van de Educatieve Voorziening), GZ-psychologen, Medisch Pedagogisch Zorgverleners. Het TPZ werkt nauw samen met de afdeling waar uw kind wordt behandeld.

De opname en behandeling van uw kind is vaak heel ingrijpend, niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor u als ouders en voor de overige gezinsleden.

Onzekerheid over de toekomst, angst voor de behandeling of het aanpassen aan de veranderde situatie kunnen vragen oproepen of problemen geven. Hoe gaan u en uw kind om met de nieuwe situatie, emotioneel, gedragsmatig en ook praktisch?

Wat kunnen deze hulpverleners voor u betekenen?