Dagverpleging

Dagverpleging

Dagopnames van kinderen vinden plaats op de kinderdagverpleging. De kinderdagverpleging bevindt zich op afdeling Bos op J-6-R, routenummer 650 en op polikliniek Stad J-06-Q, routenummer 652. Hier worden kinderen opgenomen voor bijvoorbeeld een operatie, interne behandeling en/of diagnostische onderzoeken. Wij doen ons uiterste best om de dagopname van een kind maximaal comfortabel te laten verlopen. Voor diverse onderzoeken en verrichtingen kan het daarom nodig zijn om een slaapmiddel of narcose toe te dienen. Bijvoorbeeld bij pijnlijke, stressvolle handelingen of wanneer kinderen heel stil moeten liggen voor het gewenste resultaat van het onderzoek of de verrichting. Ten behoeve van het gebruik van deze middelen en de benodigde observatie hierbij worden kinderen vaak een dag(deel) opgenomen.

Verloop van de dagopname in het WAKZ

In veel voorkomende situaties mag een kind niet eten of drinken voordat het wordt opgenomen. U wordt hierover van te voren geïnformeerd. Als uw kind verkouden is en/of koorts of pukkeltjes heeft vlak voor de opname moet u contact opnemen met de kinderdagverpleging. Op de kinderdagverpleging worden u en uw kind begeleid door een kinderverpleegkundige en zo nodig door een pedagogisch medewerker. Mogelijk spreekt u de behandelend arts tijdens de opnamedag.

Operaties, behandelingen en/of onderzoeken waarvoor kinderen naar de kinderdagverpleging komen zijn onder andere:

  • Kortdurende operaties die verricht worden door de KNO-arts, oogarts, (plastisch)chirurg, orthopeed;
  • Interne behandelingen zoals het geven van medicijnen via de bloedbaan, of via een prik in de gewrichten of het afnemen van bloed (aderlating);
  • Onderzoeken of behandelingen waarvoor kinderen een slaapmiddel nodig hebben zoals onder andere het afnemen van een stukje weefsel uit huid of spier, een scopie van de maag en/of darmen, een MRI of CT scan of een gehoor onderzoek.
  • Diagnostische testen waarbij (frequent) bloed afgenomen moet worden uit een infuus, waarbij onderzoek gedaan wordt naar onder andere bloedsuikerspiegels, hormoonspiegels etc. 

Patientenfolder Kinderdagverpleging