Polikliniek

De polikliniek bevindt zich in de H-zone op de derde etage, H3-Q. Dagelijks zijn er spreekuren op de polikliniek Kindergeneeskunde. Deze spreekuren worden verricht door de:  poliklniniek

 • Stafleden
 • Arts-assistenten
 • Specialistisch verpleegkundigen
 • Onderzoeksverpleegkundigen

Uitgebreide informatie leest u in de patiëntenfolder van onze polikliniek.

Het LUMC is een opleidingsziekenhuis, daardoor kan het zijn dat uw kind eerst door een co-assistent of semi-arts wordt beoordeeld. Ook kan het zijn dat uw kind in de loop van de tijd van dokter wisselt. De kwaliteit en continuïteit is echter gewaarborgd, omdat de artsen in opleiding altijd onder supervisie van een staflid werken. Verder worden veel beslissingen bij multidisciplinair overleg genomen.

Afspraak maken op de polikliniek van het WAKZ

Vóórdat u voor uw kind een afspraak kunt maken bij de polikliniek Kindergeneeskunde heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Aan de hand daarvan zal worden bekeken op welk spreekuur uw kind het beste terecht kan en kan een afspraak met u gemaakt worden. U kunt deze brief sturen naar:
LUMC, Polikliniek Kindergeneeskunde, H-3-Q, Postbus 9600, 2300 RC Leiden of faxen naar de Polikliniek Kindergeneeskunde 071-5266347.

Polikliniek voor kinderen met coeliakie

De Coeliakiepoli is onderdeel van het Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum van het LUMC.
Deze poli wil de best mogelijke zorg bieden voor kinderen en jongeren met coeliakie en hun families. 

Polikliniek voor kinderen met Ontwikkelingsstoornissen


Patiëntenzorg
Informatie voor ouders
 • Waar vindt u de poli voor Ontwikkelingsstoornissen?  De poli Ontwikkelingsstoornissen is een onderdeel van de polikliniek Kindergeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Voor wie is de poli ontwikkelingsstoornissien bedoeld? Kinderen met cognitieve of gecombineerde ontwikkelingsstoornissen, onder de 18  jaar.
 • Hoe wordt u verwezen naar de ontwikkelingspoli? Uw kind kan worden verwezen naar de poli voor Ontwikkelingsstoornissen door consultatiebureau/jeugdarts, huisarts, audiologisch centrum of kinderarts uit een algemeen ziekenhuis.
 • Wat gebeurt er tijdens het bezoek aan de poli? Bij de poli Ontwikkelingsproblemen zien een kinderarts en klinisch geneticus uw kind gezamenlijk. Ter voorbereiding vragen we u een vragenlijst in te vullen en deze samen met aanvullende informatie op te sturen, zodat wij uw bezoek goed kunnen voorbereiden. De afspraak duurt 45 minuten. Tijdens de afspraak worden vragen gesteld en wordt uw kind onderzocht. Er wordt een diagnostisch plan met u bsproken en eventueel wordt er na afloop bloed en urine afgenomen. 
 • Wat bebeurt er na het bezoek aan de poli? Enkele weken na uw  bezoek wordt uw kind besproken in een team met revalidatie arts, kinderneuroloog, logopedist, psycholoog, klinisch chemicus, klinisch geneticus en kinderarts. Na dit overleg wordt u telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslagen en worden eventuele vervolgafspraken gemaakt. Als alle uitslagen binnen zijn, worden deze met u  besproken, in eeste instantie telefonisch. Als er een oorzaak is aangetoond, maken we een vervolgafspraak om dit uitgebreid te bespreken en ontvangt u daarna een schriftelijke samenvatting. 
Informatie voor verwijzers
 • Voor wie is de poli Ontwikkelingsstoornissen bedoeld? Kinderen  met een cognitieve of gecombineerde ontwikkelingsstoornis soms in combinatie met dysmorfe kenmerken. De poli is bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. 
 • Wie kunnen verwijzen naar de poli voor Ontwikkelingsstoornissen? Consultatiebureau, Jeugdarts, Huisarts, Audiologisch centrum, Kinderarts uit een algemeen ziekenhuis
 • Hoe verwijs ik naar de poli voor Ontwikkelingsstoornissen? Via zorgdomein, per post naar Poli Kindergeneeskunde, interne code H3-Q, postbus 9600, 2300 RC  leiden of per mail: kinderpoli@lumc.nl
Kinderen met primair neurologische problematiek (bijvoorbeeld een motorische ontwikkelingsachterstand o.b.v. hypotonie) kunnen direct verwezen worden naar onze collega Erik Niks, kinderneuroloog met expertise op het gebied van neuromusculaire aandoeningen.  

Ons team: 
Fabienne Ropers, kinderarts
Minke de Ru, kinderarts
Emilia Bijlsma, klinisch geneticus


Alle patiënten die door bovengenoemde artsen op het spreekuur gezien worden, worden binnen enkele weken besproken binnen een multidisciplinair overleg met revalidatiearts, kinderneuroloog, logopedist, psycholoog, klinisch chemicus en kinderarts.


Contact:  
Polikliniek van het Willem-Alexander Kinder- en jeugdcentrum
Locatie: H3-Q. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
Telnr. 071 - 5262822 van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en tussen 13.30 - 16.00 uur
Fax: 071 - 5266347 

Speciale activiteiten op de polikliniek

Op de polikliniek Kindergeneeskunde kunnen kinderen voor een middag in de huid van een echte dokter kruipen. Als speciale Berendokter mogen ze zelf hun zieke beren en knuffels beter maken. 

De berendokter maakt zieke knuffels weer beterBij de Berendokter begeleiden studenten Geneeskunde kinderen bij het beter maken van hun knuffel. Zowel kinderen die zijn opgenomen als kinderen die voor een bezoek naar het LUMC komen, zijn van harte welkom. Door zelf de rol van dokter te spelen, maken ze kennis met de gezondheidszorg. Zo proberen we kinderen te helpen bij het verwerkingsproces en bij het omgaan met angst voor artsen en het ziekenhuis. En voor de deelnemende studenten is het een mooie kans om kennis te maken met de medische praktijk van een ziekenhuis.

Heeft uw kind een knuffel die zich niet zo goed voelt? Neem deze dan mee naar uw volgende bezoek aan de polikliniek. De Berendokters hebben iedere maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur spreekuur. 

Berendokter is een project van IFMSA-NL (International Federation of Medical Students´ Associations) en wordt mede mogelijk gemaakt door het Willem-Alexander Kinderfonds.