Kinder Stamceltransplantatie

Kinderen met een ernstige afweerziekte, bloedziekte of beenmergziekte worden in het WAKZ behandeld met een Stamceltransplantatie. Hierbij worden stamcellen afkomstig uit bloed, beenmerg of navelstrengbloed van een gezonde donor aan het kind gegeven. Dit is een intensieve en complexe behandeling. Kinderen die deze behandeling krijgen, liggen minstens enkele maanden in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis worden de kinderen die een stamceltransplantatie hebben gehad het eerste jaar vaak op de polikliniek gezien.

In het WAKZ in Leiden doen we transplantaties bij kinderen met de volgende ziektes:

- Ernstige vormen van bloedarmoede: beta-thalassemie major, sikkelcelziekte, congenitale dyserythropoiëtische anemie,       Diamond Blackfan anemie. 
- Ernstige afweerziektes: bijvoorbeeld Severe combined immunodeficiency (SCID), chronische granulomateuze ziekte (CGD),      hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH), ernstige aangeboren neutropenie. De laatste   jaren worden er toenemend kinderen    getransplanteerd voor zeldzamere indicaties zoals bijvoorbeeld CTLA4 haplo-insufficientie, STAT1 gain-of-functie en activated    PI3 kinase delta syndroom (APDS). 
- Ziektes van het beenmerg: bijvoorbeeld ernstige aplastische anemie of andere ziektes waarbij het beenmerg minder goed   functioneert zoals bijvoorbeeld dyskeratosis congenita, Schwachman-Diamond syndroom


We werken nauw samen met het enige andere stamceltransplantatie centrum voor kinderen in Nederland, het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Daar worden kinderen met kanker en kinderen met stofwisselingsziekten getransplanteerd.

Beide centra zijn geaccrediteerd door JACIE, het Europese Keuringsinstituut.

We bespreken maandelijks de kinderen met een mogelijke indicatie voor beenmergtransplantatie met elkaar. Ook als er lastig te behandelen bijwerkingen zijn van de behandeling bespreken we dat met elkaar.

 

Meer informatie over stamceltransplantatie bij kinderen

Kinderen worden vanuit het hele land door hun eigen kinderarts naar Leiden verwezen voor deze procedure.

Meer informatie over stamceltransplantatie is te vinden in het patiënten informatie dossier of u kunt contact opnemen met onze stamceltransplantatie coördinator (071-5266699).

Zie ook het volgende youtube filmpje.     

Behandeling en vervolg van de stamceltransplantatie

Voor het uitvoeren van een stamceltransplantatie worden kinderen meerdere weken opgenomen. Na een korte en intensieve behandeling met chemotherapie worden de nieuwe donor stamcellen via een infuus toegediend. Na afronding van de opname worden de kinderen intensief gevolgd op de polikliniek. Tijdens de opname en de poliklinische controles worden de kinderen en ouders begeleid door een multidisciplinair team.

Herstel afweersysteem

Het herstel van het nieuwe bloed- en afweersysteem neemt meerdere maanden in beslag, en ook tijdens de poliklinische periode is het voor langere tijd nodig om medicijnen in te nemen. Tijdens de polikliniekbezoeken wordt zorgvuldig bekeken hoe het herstel in de thuissituatie verloopt. Als het herstel van het afweersysteem goed verloopt en er geen ernstige bijwerkingen (meer) zijn van de transplantatie, wordt in overleg met kind en ouders, bekeken of een deel van de controles dichter bij huis kan plaatsvinden. Vanaf twee jaar na de transplantatie worden de kinderen jaarlijks ook op onze polikliniek late effecten gevolgd.

Wetenschappelijk onderzoek

Klik hier voor meer informatie over ons wetenschappelijk onderzoek. 

Ons team

Ons stamceltransplantatie-team [EB1] bestaat uit kinderartsen met specialisatie infectieziekten/-immunologie of hematologie.

Er zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de zorg voor een kind die een stamceltransplantatie krijgt. Er zijn altijd een kinderlongarts, kinderendocrinoloog en een kindercardioloog betrokken. Ook kan het zijn dat een kinder maagdarmlever arts, kinderneuroloog of een andere specialist betrokken is. Op de verpleegafdeling werken gespecialiseerde verpleegkundigen. De fysiotherapeuten, dietisten, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werk komen ook langs. Als het kind naar school gaat, gaat dat in het ziekenhuis door, met hulp van onze educatieve voorziening (‘ziekenhuisschool’).


 [EB1]link naar team pagina