Kinder Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie (ook wel beenmergtransplantatie genoemd) is een intensieve en complexe behandeling waarbij stamcellen afkomstig uit bloed, beenmerg of navelstrengbloed van een gezonde donor, worden toegediend aan een zieke patiënt.

Stamceltransplantatie bij kinderen

Kinderen die met stamceltransplantatie behandeld worden, hebben meestal een ernstige, levensbedreigende ziekte van het bloed- of afweersysteem. Het gaat daarbij om aangeboren vormen van bloedarmoede (bijv. thalassemie), beenmerg dat niet goed werkt (bijv. aplastische anemie), ernstige afweerstoornissen of vormen van leukemie die niet goed te behandelen zijn met uitsluitend chemotherapie. Met stamceltransplantatie kunnen deze ziekten vaak met succes worden behandeld. Stamceltransplantatie bij kinderen is een zeer specialistische behandeling die sinds 1968 in Leiden wordt uitgevoerd en binnen Nederland uitsluitend in Leiden en Utrecht mogelijk is. Kinderen worden vanuit het hele land door hun eigen kinderarts naar Leiden verwezen voor deze procedure.

Meer informatie over stamceltransplantatie is te vinden in het patiënten informatie dossier of u kunt contact opnemen met onze stamceltransplantatie coördinator (071-5266699).

Behandeling en vervolg van de stamceltransplantatie

Voor het uitvoeren van een stamceltransplantatie worden kinderen meerdere weken opgenomen. Na een korte en intensieve behandeling met chemotherapie worden de nieuwe donor stamcellen via een infuus toegediend. Na afronding van de opname worden de kinderen intensief gevolgd op de polikliniek. Tijdens de opname en de poliklinische controles worden de kinderen en ouders begeleid door een multidisciplinair team.

Herstel afweersysteem

Het herstel van het nieuwe bloed- en afweersysteem neemt meerdere maanden in beslag, en ook tijdens de poliklinische periode is het voor langere tijd nodig om medicijnen in te nemen. Tijdens de polikliniekbezoeken wordt zorgvuldig bekeken hoe het herstel in de thuissituatie verloopt. Als het herstel van het afweersysteem goed verloopt en er geen ernstige bijwerkingen (meer) zijn van de transplantatie, wordt in overleg met kind en ouders, bekeken of een deel van de controles dichter bij huis kan plaatsvinden. Vanaf twee jaar na de transplantatie worden de kinderen jaarlijks ook op onze polikliniek late effecten gevolgd.