Kinder Maag-darm-leverziekten

Een kinderarts met subspecialisatie voor maag-darm-leverziekten (kinderarts MDL) houdt zich bezig met klachten en ziektes die ontstaan in het maag-darmkanaal. Het maag-darmkanaal bestaat uit de mond, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever en galwegen en de alvleesklier (zie figuur). Het maag-darmkanaal speelt een belangrijke rol bij het verteren en in het lichaam opnemen van voeding, het uitscheiden van afvalstoffen en bij het in balans houden van allerlei processen in het lichaam. 

Voorbeelden van klachten die kunnen uit gaan van het maag-darmkanaal zijn: misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree, verstopping, bloedverlies bij de ontlasting, geelzucht of slecht groeien.

Er zijn ook acute situaties waarin de kinderarts MDL wordt betrokken: het inslikken van bijvoorbeeld een knoopcelbatterij of het braken van bloed.

  MDL

Onderzoek maag-darmkanaal

Om er achter te komen wat er met uw kind aan de hand is, begint de kinderarts MDL elk bezoek met een vraaggesprek (anamnese) en wordt het lichaam onderzocht (lichamelijk onderzoek). Meestal wordt uw kind ook gemeten en gewogen. Vervolgens kan aanvullend onderzoek worden gedaan van bloed, urine en/of ontlasting, of kan er een röntgenfoto, echo of scan worden aangevraagd. Zo nodig wordt er een kijkonderzoek gedaan van de slokdarm en maag (een gastroscopie) of van de dikke darm (colonscopie), waarbij hapjes van het slijmvlies kunnen worden genomen. De kijkonderzoeken gebeuren onder narcose. Komen de klachten van de lever, dan wordt er soms een klein hapje uit de lever genomen (leverbiopsie), ook dat gebeurt onder narcose. Als u meer informatie wilt hebben over endoscopie of andere onderzoeken, dan kunt u dit nalezen in de verschillende folders [link]

Behandeling maag-, darm- en leverklachten

Vervolgens wordt samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit het voorschrijven van speciale voeding (bijvoorbeeld koemelkvrij of glutenvrij), medicijnen of eventueel een operatie. Voor sommige klachten wordt hypnosetherapie geadviseerd. Bij de behandeling hoort ook het opvolgen van het ziektebeloop en eventueel psychologische ondersteuning als er sprake is van een ernstige en / of chronische aandoening.

Auto-immuun ziekten van maag- darmkanaal

De polikliniek kinder Maag- Darm- Leverziekten van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is gespecialiseerd in zogenaamde auto-immuun ziekten van de darm. De meeste afweercellen in het lichaam bevinden zich in de darm. De afweercellen hebben als taak het lichaam te beschermen tegen bijvoorbeeld infecties, die bijvoorbeeld via de voeding kunnen zijn opgelopen. Soms worden deze afweercellen echter actief tegen delen van de darm zelf, dat wordt een auto-immuun ziekte genoemd (“auto betekent “zelf” en “immuun betekent “afweer”). De meest bekende voorbeelden hiervan zijn coeliakie (chronische gluten intolerantie) en chronische darmontsteking (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn).  

Coeliakie   

De polikliniek kinder Maag- Darm- Leverziekten van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis heeft een speciale polikliniek voor Coeliakie. Via de link kunt u daar meer over lezen.      

Samenwerking

Coeliakie