Kinderreumatologie

Kinderreumatologie is het deelspecialisme dat zich bezighoudt met de zorg voor kinderen met een reumatische ziekte, zoals jeugdreuma. Deze aandoeningen kenmerken zich door klachten van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren en pezen), de huid en bij sommige aandoeningen ook van hart, longen, nieren en hersenen. Bij langdurige ziekte-activiteit kan er schade optreden aan de gewrichten, de ogen en inwendige organen.

Behandeling van reuma

De behandeling van het kind met een reumatische ziekte vindt plaats in teamverband (fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werk) en is specialisme overstijgend. De specialisten op het gebied van oogheelkunde, mond- en kaakheelkunde, huidziekten, orthopedie en revalidatie zijn nauw betrokken bij de behandeling. De meeste patiënten worden met medicijnen behandeld, die invloed kunnen hebben op het afweersysteem, waardoor zij eerder en ernstiger infecties kunnen doormaken. Regelmatige controles op de polikliniek, bloedprikken, eventueel (dag)opnames, röntgenonderzoek zijn onvermijdelijk.

Ontwikkelingen reumatische ziekten

De laatste jaren is er een tendens, kinderen met een reumatische ziekte vroeger met zwaardere medicijnen te behandelen om schade te voorkomen. Dankzij dit intensievere beleid zijn de vooruitzichten voor kinderen met een reumatische ziekte verbeterd.