Subspecialismen

Op de polikliniek Kindergeneeskunde zijn diverse subspecialismen aanwezig waarvoor aparte spreekuren worden gehouden. Daar werken kinderartsen en verpleegkundigen, die zich hebben gespecialiseerd.  De arts-assistenten die op deze spreekuren werkzaam zijn, doen dat in het kader van hun opleiding in dat vakgebied. polikliniek kindergeneeskunde

Polikliniek kindergeneeskunde

Onze polikliniek bevindt zich op de 6e etage, zone J-06-Q, route: 652. Voor de kinderneurologie moet u ook op de 6e etage zijn maar dan bij de polikliniek neurologie, zone J-06-Q, route 652.

Afspraak maken