Subspecialismen

Op de polikliniek Kindergeneeskunde zijn diverse subspecialismen aanwezig waarvoor aparte spreekuren worden gehouden. Daar werken kinderartsen en verpleegkundigen, die zich hebben gespecialiseerd.  De arts-assistenten die op deze spreekuren werkzaam zijn, doen dat in het kader van hun opleiding in dat vakgebied. polikliniek kindergeneeskunde

Polikliniek kindergeneeskunde

Onze polikliniek bevindt zich op de 3e etage, zone H3-Q, route: 486. Voor de kinderneurologie moet u ook op de 3e etage zijn maar dan bij de polikliniek neurologie, zone J3-R, route 593.

Afspraak maken