Bezoek

De bezoektijden verschillen per afdeling. Als uw kind erg ziek is kan het bezoek op advies van de verpleegkundige worden beperkt. Indien nodig kan de verpleging het bezoek dan ook verzoeken de kamer (tijdelijk) te verlaten. Bezoek

Momenteel mogen alleen ouders op  bezoek komen en max. 1 kind van onder de 13 jaar per patiënt per dag. Op de afdelingen Bos en Strand mag u als ouder/verzorger 24 uur per dag bij uw kind aanwezig zijn. 

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen in aanwezigheid van een volwassene op de afdeling verblijven. Wij verzoeken u alert te zijn op bijvoorbeeld verkoudheid, diarree en (contact met) kinderziekten zoals waterpokken of mazelen. Het is in die gevallen niet mogelijk om op bezoek te komen. Bij twijfel kunt u vooraf de verpleegkundige raadplegen.

De bezoektijden voor de Intensive Care Kinderen staan in de patientenfolder van deze afdeling.