Bezoek

De bezoektijden verschillen per afdeling. Als uw kind erg ziek is kan het bezoek op advies van de verpleegkundige worden beperkt. Indien nodig kan de verpleging het bezoek dan ook verzoeken de kamer (tijdelijk) te verlaten. Bezoek

Op de afdelingen Bos en Strand mag u als ouder/verzorger 24 uur per dag bij uw kind aanwezig zijn. De bezoektijd voor anderen is van 14.00 – 19.30 uur. Op dit tijdstip zijn ook broertjes en zusjes welkom. Afwijkende bezoekafspraken kunnen in overleg met de verpleegkundige worden besproken. Bezoek is alleen toegestaan als ook een ouder/verzorger van het opgenomen kind hierbij aanwezig is.

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen in aanwezigheid van een volwassene op de afdeling verblijven. Wij verzoeken u en het bezoek alert te zijn op bijvoorbeeld verkoudheid, diarree en (contact met) kinderziekten zoals waterpokken of mazelen. Het is in die gevallen niet mogelijk om op bezoek te komen. Bij twijfel kunt u vooraf de verpleegkundige raadplegen. De hoeveelheid bezoekers per kind is beperkt tot maximaal 4, dat wil zeggen naast ouders maximaal 2 bezoekers per kind. 

De bezoektijden voor de Intensive Care Kinderen staan in de patientenfolder van deze afdeling.