Ondersteunende diensten

Ziekenhuisbrede kinderpalliatieve zorg voor alle kinderen met een levensduur verkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin. Dat is het doel van het Kinder Comfort Team. Het gesprek hierover wordt in een zo vroeg mogelijk stadium opgestart. Er kan dan een plan worden gemaakt voor mogelijke scenario’s in de toekomst, waarvan onbekend is wanneer die zullen komen. Hiermee willen wij gezamenlijk met ouders (en evt. het kind) en betrokken partijen nadenken over de keuzes die mogelijk gemaakt moeten worden over het kind, zonder hierbij te worden overvallen door de tijd. Het plan wordt met elkaar vastgesteld, wordt regelmatig geëvalueerd en kan altijd worden bijgesteld. De zorg wordt multidisciplinair gegeven, dat wil zeggen dat er artsen, verpleegkundigen, pedagogische medewerkers, transferverpleegkundigen en maatschappelijk werk betrokken zijn. Zo nodig worden andere hulpverleners gevraagd bijvoorbeeld diëtetiek of apotheker. Het kind en zijn of haar gezin staan centraal in dit geheel en het Kinder Comfort Team wil een schakel zijn tussen de partijen. Het zal een adviserende rol op zich nemen, waarbij zorg op maat is afgestemd met het betreffende gezin.


Neem gerust contact met ons op bij vragen:
Kindercomfort.teamWA@lumc.nl

Zie voor info ook:
https://kindercomfortteams.nl