Herhaalde miskramen

gerberaVoor wie is het spreekuur herhaalde miskramen?

Het spreekuur voor herhaalde miskramen is speciaal bestemd voor vrouwen en hun partner die meer dan drie keer een miskraam hebben doorgemaakt.

Wat kunt u verwachten?

Dit spreekuur biedt een adviesgesprek voorafgaand aan de zwangerschap en intensieve begeleiding van de eerste zwangerschapsweken.

Tijdens een adviesgesprek neemt de gynaecoloog uw medische historie door. Er wordt bekeken of er mogelijke oorzaken voor de miskramen te vinden zijn bijvoorbeeld op het gebied van afweer, afwijkingen van de baarmoeder, stolling of op chromosomaal gebied. Zo nodig wordt echoscopisch onderzoek of bloedonderzoek verricht.

Met deze informatie wordt een plan gemaakt voor het optimaliseren van de kans op een succesvolle zwangerschap. Nieuwe methoden om deze kans te verhogen worden soms in de vorm van deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangeboden.

Indien u zwanger bent wordt er regelmatig een echo gemaakt en wordt zo nodig een behandeling gestart. Naast intensieve begeleiding door de gynaecoloog wordt ook een kennismaking met een maatschappelijk werkende aangeboden.

Voor meer informatie over dit spreekuur en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie tel. 071-5262870.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek; de PROMISE-studie

Eind november 2015 zijn de resultaten van de PROMISE-trial verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. In de PROMISE-trial werd de invloed bestudeerd van progesterontoediening ter reductie van de miskraamkans bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder. 

Progesteron is essentieel voor het in stand houden van een zwangerschap. Het was echter onduidelijk of toediening van progesteron bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene vergroot.

In dit onderzoek werd het effect van progesterontoediening vergeleken met dat van placebo. Vanaf een positieve zwangerschapstest tot 12 weken zwangerschapsduur gebruikten vrouwen tweemaal daags vaginaal 400 mg progesteron óf placebocapsules. De primaire uitkomstmaat was een levendgeborene na 24 weken zwangerschapsduur.

In totaal werden 1568 vrouwen gerekruteerd, van wie 836 vrouwen zwanger raakten en konden worden gerandomiseerd (404 kregen progesteron, 432 placebo). Het aantal levendgeborenen en miskramen in de progesterongroep bleek niet te verschillen van het aantal levendgeborenen en miskramen in de placebogroep.  

Uit de PROMISE-trial blijkt dat de toediening van progesteron in het eerste trimester van de zwangerschap bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene niet vergroot.