Patiënt en zorg

zwangere in grasBent u verwezen naar de polikliniek verloskunde? 

Binnen dit onderdeel vindt u informatie over

Op de polikliniek zijn naast algemene zorg tijdens de zwangerschap, ook spreekuren waarbij verschillende specialisten samenwerken om u optimaal te begeleiden. Gedacht kan worden aan

De afdeling verloskunde is landelijk verwijscentrum voor foetale behandeling. Het ongeboren kind kan tijdens de zwangerschap worden behandeld. Begeleiding van uw zwangerschap vindt in dat geval plaats binnen het rhesusspreekuur of het spreekuur voor foetale behandeling.

Meer informatie over onze afdeling en onze zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed vindt u op onze website van GeboorteHuis Leiden