Onderwijs en opleidingen

De afdeling verloskunde en gynaecologie leidt artsen op tot gynaecoloog, samen met andere ziekenhuizen in de regio. De afdeling draagt daarnaast bij aan het onderwijs van studenten en verpleegkundigen. Ook organiseert de afdeling postdoctorale bij- en nascholing van artsen, cursussen en congressen. Voor studenten van de opleiding verloskunde worden stageplaatsen aangeboden op het gebied van klinische verloskunde, prenatale diagnostiek en intra uteriene behandeling.