Verloskunde

Bij de afdeling verloskunde staan de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal. Ons aandachtsgebied is de begeleiding van risicovolle zwangerschappen en bevallingen.