Over de VAA

De Vereniging Arts Assistenten (VAA) is de belangenvereniging voor alle LUMC arts-assistenten (aios en anios). Wij richten ons op bevordering van werk, opleiding en ontspanning voor arts-assistenten.


Opleiding

Als afgevaardigde van de arts-assistenten participeren we in de opleidingscommissies die de kwaliteit van de opleiding (vervolgopleidingen) bevorderen. Daarnaast houden we contact met De Jonge Specialist, over landelijke ontwikkeling rondom arts-assistenten.

Centrale opleidingscommissie (COC) 

In de COC praten wij mee over voorstellen voor het verbeteren van de opleidingen. We zijn aanwezig bij alle vergaderingen en bij de voorvergadering en petit comité met de voorzitter van de raad van bestuur. Elk opleidingsziekenhuis heeft een COC waarin de specialismen met een opleiding worden vertegenwoordigd door de opleider.

Regionale opleidingscommissie (ROC) 

In deze commissie zijn alle voorzitters van de Centrale Opleidingscommissies (COC's) van de opleidingsziekenhuizen vertegenwoordigd. De ROC stimuleert en faciliteert bij de uitvoering en modernisering van de vervolgopleidingen. 
Opleidingsziekenhuizen behorend bij de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden zijn het Leids Universitair Medisch Centrum, Bronovo, Diaconessenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Westeinde, Anthoniushove, Rijnland Ziekenhuis, Reinier de Graaf Ziekenhuis.

Dagelijkse praktijk

De dagelijkse praktijk van de opleiding heeft onze aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidstijdenwet, de vergoedingen van cursussen en problemen rondom het opvullen van zwangerschapsverloven. Ook bij conflicten met de staf, zowel individueel als met de gehele assistentengroep van een specialisme, worden wij graag benaderd voor advies. We zijn ons ervan bewust dat wij de problemen niet altijd kunnen oplossen. Wel kunnen we adviseren welke stappen te ondernemen en welke weg te bewandelen om verder escaleren te voorkomen.

Sociaal

Elke 1e vrijdag van de maand start om 17:30 uur een borrel in Stadscafé Van der Werff. Naast de maandelijkse borrels bieden wij de mogelijkheid om je collega's van de andere specialismen te spreken tijdens diverse workshops. Verder hebben we jaarlijks een BBQ en organiseren we een jaarlijks AIOS feest.

Geregeld worden er workshops en cursus georganiseerd. Dit zijn doorgaans discipline overstijgende workshops over zaken als belastingaangifte, hypotheken, goodwill en maatschappen, omgaan met klachten, etc. 
Tevens organiseert de VAA debatten over relevante thema’s voor aios, zoals banenperspectief en inkorten van de opleiding.
Informatie over themaborrels, feesten en workshops vind je op deze website en in de nieuwsbrief. Word lid van onze facebook groep om zo nog beter op de hoogte te blijven!