Promoties

Promovendi die medisch onderzoek uitvoeren in Leiden zijn doorgaans in dienst van het LUMC. Hoewel zij in dienst zijn van het ziekenhuis worden deze onderzoekers volledig financieel extern betaald door fondsen of particuliere giften. Een geheel promotietraject kost de afdeling tussen de 150.000-250.000 euro, afhankelijk van het aantal jaren dat het onderzoek duurt.

Promoveren (ontleend aan het Latijnse promovere ‘naar voren bewegen, bevorderen') is het behalen van een doctorsgraad. In het Nederlandse spraakgebruik doelt men met een "promotie" vaak op het volledige onderzoeksproject van meestal enkele jaren, dat uitmondt in een proefschrift. Om te kunnen promoveren doet de promovendus wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar die als beoogd promotor optreedt. 

                  

Naast de promotor treden vaak één of meer begeleiders van de promovendus op, die meedenken over de praktische uitvoering van het onderzoeksproject, waarbij de promotor meer op afstand staat. Indien de kandidaat voornamelijk begeleidt is door een ander dan de promotor wordt deze begeleider meestal tot copromotor benoemd. Van het onderzoek doet de promovendus verslag, het proefschrift of de dissertatie, wat uitgegeven kan worden in boekvorm. Het proefschrift wordt beoordeeld door een manuscriptcommissie en wordt door de kandidaat verdedigd tijdens de promotieplechtigheid. De duur van een promotie onderzoek is meestal 3 tot 4 jaar.


De promotieplechtigheid in Leiden wordt gehouden in het Academiegebouw aan het Rapenburg 73. 

Academiegebouw Leiden           Senaatskamer Leiden

De eerste promotie van de afdeling urologie vond plaats in 1968 (Doewe Tjabbes, Epitheliale Blaastumoren):

Tjabbes proefschrift           Binnenblad proefschrift Tjabbes

Sinds de promotie van collega Tjabbes hebben meerdere promoties plaatsgevonden. Voor de meest recente promoties (vanaf 2010) van onze afdeling verwijs ik voor de inhoud naar de volgende pagina’s.