De volgende stap in kankerzorg

De zorg van het UKC is zo ingericht dat patiënten veelal binnen een werkdag terecht kunnen en diezelfde dag nog de uitslag krijgen wel-of-geen kanker. Voor elke kankersoort werkt één gespecialiseerd multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen van beide locaties aan de beste behandeling voor iedere patiënt. 

Patiënten en huisartsen worden hierbij actief betrokken en beslissen mee over een op maat gemaakt behandelplan. Daarnaast krijgt iedere patiënt een vast aanspreekpunt gedurende hele traject, in de vorm van een zogenaamde case manager.

Betere zorg door onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie vormen in het centrum de basis voor nieuwe diagnostiek, therapieën en geneesmiddelen. Alle belangrijke medische uitkomsten worden continu gemeten en (inter)nationaal vergeleken, zodat versneld kan worden onderzocht wat optimale interventies zijn om gezondheidswinst te creëren.  De nieuwste behandelingen en inzichten, zoals beeldgestuurde chirurgie en personalised medicine,  kunnen hierdoor sneller toegankelijk worden gemaakt voor patiënten op beide locaties én daarbuiten.