Onze samenwerking

Het Universitair Kanker Centrum Leiden – Den Haag is het antwoord van het LUMC en HMC op maatschappelijke ontwikkelingen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de inrichting van de oncologische zorg. Dit vereist een nieuwe manier van werken dan tot nu toe gebruikelijk.

Oncologische zorg is complex. Tegelijkertijd stellen maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de inrichting van deze zorg. Patiënten, huisartsen en verzekeraars rekenen niet alleen op goede oncologische zorg, maar vragen daarnaast om toegankelijke zorg met een hoog serviceniveau. Dit vereist een nieuwe manier van werken en organiseren op een andere schaalgrootte dan tot nu toe gebruikelijk.

Daarom bundelen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en HMC (Haaglanden Medisch Centrum) de krachten en werken zij vanaf 5 oktober officieel samenwerken binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden – Den Haag.  Het Kankercentrum zal  zich in eerste instantie richten op darm- en borstkanker.  ‘Door deze nauwe samenwerking kunnen we de zorg voor de patiënten met kanker in de Leids-Haagse regio naar een hoger niveau tillen en toegankelijker maken’, zegt Prof. dr. Rob Tollenaar, hoogleraar heelkunde en voorzitter van het managementteam van het UKC.

Groter geheel

Het Universitair Kankercentrum Leiden – Den Haag heeft twee vestigingen: het LUMC in Leiden en HMC Antoniushove in Leidschendam. Het centrum zal deel uitmaken van  het regionaal Kankernetwerk Zuid-Holland Noord. Dit netwerk wordt – net als overal in Nederland – ontwikkeld samen met alle regionale ziekenhuizen, oncologische centra en partners uit de eerste lijn.