Jaarverslagen

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland werkt aan verbinding tussen wetenschap en praktijk. Sinds de start in 2005 is het netwerk flink gegroeid. Gegroeid op verschillende vlakken: enerzijds in het aantal deelnemende organisaties, onderzoeken en medewerkers, anderzijds ook in onderlinge en (inter)nationale samenwerking, infrastructuur en kennisdelen. 

Afbeelding slogan UNC-ZH: Samen kennis maken, delen en toepassen

In onze jaarverslagen leest u de ontwikkelingen per jaar (vanaf 2013). Vanaf 2017 heeft ons jaarverslag een andere opbouw gekregen.


Voorblad jaarverslag 2021UNC-ZH Jaarverslag 2021

Voorblad jaarverslag 2020UNC-ZH Jaarverslag 2020

Voorblad jaarverslag 2019UNC-ZH Jaarverslag 2019

Voorblad jaarverslag 2018UNC-ZH Jaarverslag 2018

Voorblad jaarverslag 2017UNC-ZH Jaarverslag 2017