Jaarverslagen

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland werkt aan verbinding tussen wetenschap en praktijk. Sinds de start in 2005 is het netwerk flink gegroeid. Gegroeid op verschillende vlakken: enerzijds in het aantal deelnemende organisaties, onderzoeken en medewerkers, anderzijds ook in onderlinge en (inter)nationale samenwerking, infrastructuur en kennisdelen. 


In onze jaarverslagen leest u de ontwikkelingen per jaar (vanaf 2013). Vanaf 2017 heeft ons jaarverslag een andere opbouw gekregen.


UNC-ZH Jaarverslag 2021

UNC-ZH Jaarverslag 2020

UNC-ZH Jaarverslag 2019

UNC-ZH Jaarverslag 2018

UNC-ZH Jaarverslag 2017