Over het UNC-ZH

Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tien zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.

Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg.

Kennisoverdracht en uitwisseling expertise

Daarnaast richt het UNC-ZH zich op kennisoverdracht en uitwisseling van expertise tussen de leden van het netwerk, alsook op kennisoverdracht gericht op de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat in netwerkverband heeft plaatsgevonden.

Twee onderzoeksthema’s staan centraal in het netwerk, namelijk Geriatrische revalidatie en Kwaliteit van leven bij dementie.    

Deelnemende zorginstellingen