Master-onderzoek: Betekenisvol ouder worden

Vitality & Aging-studente Winnie Kleijntjens liep haar masterstage bij Saffier. Zij deed onderzoek naar de behoefte aan geestelijke zorg. Lees hier kort haar verslag.

Betekenisvol oud worden: levensvragen onder revaliderende ouderen


Zorgorganisatie Saffier in Den Haag spant zich in zorg te bieden ‘met oog voor wat telt’. Aandacht en betekenisgeving zijn hier belangrijk bij. Met de mogelijkheid voor geestelijke zorg in de eerste lijn ontstaat de noodzaak naar behoeften hier naar en de mogelijkheiden van het aanbod.

In het kader van een afstudeeropdracht heeft student Winnie Kleijntjens vanuit de eenjarige master opleiding ‘Vitality & Ageing’ aan de universiteit van Leiden onderzoek gedaan naar de behoefte aan geestelijke zorg. Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe revaliderende ouderen omgaan met levensvragen. Dit is gedaan door te onderzoeken welke onderwerpen er spelen, hoe ze hier nu ondersteuning in zoeken of zouden willen en wat de rol van geestelijk verzorgers hierin kan zijn.

Het is gebleken dat er binnen de doelgroep behoefte was aan extra ondersteuning in levensvragen. Ondanks dat familie en vrienden vaak een belangrijke rol speelden in de support, bleek een onafhankelijk persoon om te praten over levensvragen beter te werken. Geestelijk verzorgers zouden deze rol kunnen vervullen, maar er moet gezocht worden naar een laagdrempelige manier om mensen te kunnen bereiken. Een mogelijkheid zou zijn om levensvragen te koppelen aan praktische doelen en activiteiten. Een vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op het in kaart brengen van de taken en werkwijze van een geestelijk verzorger en deze expertise te koppelen aan andere werkvelden, zoals activiteitenbegeleiders binnen een organisatie en thuiszorgorganisaties voor daar buiten. Kortom, het praten over levensvragen op een laagdrempelige manier en het bieden van de juiste ondersteuning hierin, is een belangrijk onderdeel van zorg en draagt bij aan betekenisvol oud worden. De wetenschappelijke onderzoekscommissie van Saffier is blij met dit onderzoek en stimuleert nader onderzoek binnen de organisatie en met andere organisaties in het netwerk.

Voor meer informatie over het onderzoek of de volledige (Engelstalige) scriptie neem contact op met de onderzoekster Winnie Kleijntjens via winnie.kl@outlook.com  of met de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie van Saffier via WOC@saffiergroep.nl.

Lees hier meer verhalen over onderzoek uit de praktijk.