Corona-onderzoeken verpleeghuizen

De samenwerkende academische netwerken ouderenzorg (SANO) hebben verschillende onderzoeken geinitieerd om te leren van deze coronapandemie en de zorg voor (kwetsbare) ouderen. Op deze pagina leest u meer over deze onderzoeken.

Corona-onderzoek Verpleeghuizen - crisisteams

Aan de hand van de notulen van de crisisteams in de verpleeghuizen wordt informatie verzameld over wat er speelt en urgent is in de verpleeghuizen. Wekelijkse analyse en rapportage geven een actuele status voor de organisaties zelf en belanghebbenden. Lees meer 

Corona-onderzoek Verpleeghuizen - Paneldiscussies

Uit het onderzoek naar de notulen van de crisisteams komen verschillende thema's naar voren die een grote rol spelen tijdens de coronacrisis. In paneldiscussies worden deze nader besproken.

EU-COGER: internationaal onderzoek geriatrische revalidatie na COVID-19

Om meer inzicht te krijgen in het verloop van functioneel en medisch herstel in geriatrische revalidatie na COVID-19 besmetting werken internationale onderzoeksinstituten samen aan dit onderzoek. Dit onderzoek start binnenkort, meer informatie volgt.

Oog voor Naasten verder uitgewerkt voor COVID-19

De methodiek Oog voor Naasten voorziet in systematische voor- en nazorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Deze methodiek wordt nu verder uitgewerkt voor het coronavirus. Meer informatie bij UNC-ZH coördinator PZ Marcella Tam.

Kwaliteit van leven en sterven bij dementie krijgt vervolg voor COVID-19

Het onderzoek Kwaliteit van leven en sterven bij dementie is bijna afgerond en krijgt nu gelijk een vervolg voor de coronapandemie. Onderzoeker Maartje Klapwijk werkt tevens als specialist Ouderengeneeskunde bij de zorginstelling Marente uit het UNC-ZH netwerk. Meer informatie bij Maartje Klapwijk.

Onderzoek naar verruiming bezoekregeling

Impact van het bezoekverbod - Vanaf 11 mei is op 26 verpleeghuislocaties – onder strikte voorwaarden –  één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Sinds 25 mei is bezoek toegestaan bij alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen.

Deze gefaseerde en gecontroleerde verruiming van de bezoekregeling wordt nauwgezet gevolgd door de Samenwerkende Academische Netwerken. In 5 van de eerste 26 instellingen vindt een diepte-monitoring plaats. Lees meer

COVID-19 verpleeghuisstudie in Ysis

Om beter inzicht te krijgen in het beloop van (verdenkingen op) COVID-19 infecties in de ouderenzorg/langdurige zorg registreren artsen en behandeldiensten items rondom COVID-19 in het elektronisch patiëntendossier Ysis. Lees meer Zie ook hier.

Enquêteonderzoek Probleemgedrag in verpleeghuizen

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen op probleemgedrag van mensen in verpleeghuizen? Het enquêteonderzoek richt zich specifiek op behandelaren. Bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere professionals hebben gereageerd op de oproep een enquête in te vullen. De eerste resultaten zijn te lezen in deze factsheet.

Snelle literatuurstudie Leren van andere crisissen of rampen wereldwijd

Vanuit Tranzo deden onderzoekers een snelle literatuurstudie al vroeg in de coronacrisis. Het doel was om te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crisissen of rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19 zo optimaal mogelijk te houden. Meer informatie (klik op Tips tijdens COVID-19 uitbraak).