Kwaliteit van leven en sterven bij dementie

Korte omschrijving

Kwaliteit van leven en sterven bij ouderen met gevorderde dementie in het verpleeghuis.

Onderzoeker(s)

Drs. Maartje Klapwijk, specialist Ouderengeneeskunde, Marente
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC

Deelnemende instellingen

Marente, Van Wijckerslooth, Oegstgeest

Contactpersoon

Drs. Maartje Klapwijk

Start onderzoek

2012

Verwachte afronding

2019

Omschrijving

Het aantal mensen met dementie zal in de komende jaren toenemen. Gedurende het beloop van de ziekte wordt de patiënt meer zorgafhankelijk met vaak een opname in het verpleeghuis tot gevolg. Onderzoek naar deze groep verpleeghuispatiënten zal daardoor ook toenemen. Het onderzoek richt zich op hoe kwaliteit van leven het beste gemeten kan worden en hoe kwaliteit van leven en sterven verbeterd kan worden. 

Samenwerking met

Dr.ir. Jenny van der Steen, Associate professor, LUMC

Financiering

Marente, Voorhout       

Publicaties

Klapwijk MS, Lemos Dekker N, Caljouw MAA, Achterberg WP, van der Steen JT. Experiences with the Liverpool care pathway for the dying patient in nursing home residents: a mixed-method study to assess physicians’ and nurse practitioners’ perceptions. BMC Palliative Care (2020) 19:183

Klapwijk MS, Caljouw MAA, Pieper MJC, Putter H, van der Steen JT, Achterberg WP. Change in quality of life after a multidisciplinary intervention for people with dementia: A cluster randomized controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry. 2018 Jun 11. doi: 10.1002/gps.4912.

Klapwijk MS, Caljouw MA, Pieper MJ, van der Steen JT, Achterberg WP. Characteristics Associated with Quality of Life in Long-Term Care Residents with Dementia: A Cross-Sectional Study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;42(3-4):186-197

Klapwijk MS, Caljouw MAA, van der Steen JT, Achterberg WP. Patient Characteristics of Quality of Life within Older People with Mild to Very Severe dementia in Long-Term Care Facilities. Posterpresentatie. IAGG, Dublin, Ierland, 23-26 april 2015

Klapwijk MS, Caljouw MAA, van Soest-Poortvliet MC, van der Steen JT, Achterberg WP. Symptoms and treatment when death is expected in dementia patients in long-term care facilities. BMC Geriatrics, 2014;14:99.

Klapwijk MS, Caljouw MAA, van Soest-Poortvliet MC, van der Steen JT, Achterberg WP. Observations of symptoms of dying and treatment in the last days before death in dementia patients in long-term care facilities. Posterpresentatie EUGMS, Venetië, Italië 2-4 oktober 2013

Video's

Kwaliteit van leven en sterven bij dementie