Communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde

Korte omschrijving

Communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde met patiënten met dementie en hun naasten: welke morele overwegingen beïnvloeden het handelen van artsen? Onderzoek gericht op morele  overwegingen die van invloed zijn op het aangaan en vervolgen van het gesprek van de arts met de patiënt met dementie en diens naaste, over wat er werkelijk  toe doet in deze laatste levensfase.

Onderzoeker(s)

  • Drs. Angela J.J.M. Keijzer-van Laarhoven, specialist Ouderengeneeskunde, Laurens en LUMC
  • Dr.ir. Jenny T. van der Steen, PHEG, LUMC
  • Dr. Dorothea P. Touwen, E&R, LUMC
  • Prof. dr. Wilco P. Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde, PHEG, LUMC

Deelnemende instellingen

Argos Zorggroep, Schiedam
UNC-ZH, LUMC

Contactpersoon

Drs. Angela Keijzer-van Laarhoven

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

2023

Omschrijving

Het onderzoek richt zich op advance care planning en communicatie tussen arts en de patiënt met dementie en diens naaste. Dit gesprek beoogt om in een voege fase van dementie de gewenste zorg in de laatste levensfase en rondom het levenseinde te verhelderen. Het doel van het gesprek is gedeelde besluitvorming over wat er echt toe doet voor de patiënt en zijn of haar naasten. Wat echt van belang is, kan voor verschillende personen anders zijn, maar houdt gewoonlijk  behoud van autonomie, kwaliteit van leven en waardig sterven in.

Met dit onderzoek beogen wij inzicht te krijgen in  bevorderende en belemmerende factoren bij het aangaan en vervolgen van  dit gesprek, met specifiek een  focus op  morele afwegingen die van invloed kunnen zijn op de overweging van de arts, werkzaam in de langdurige zorg.

Samenwerking met

Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)  en Ethiek en Recht (E&R), LUMC, Leiden

Financiering

Argos Zorggroep

Publicaties

Keijzer-van Laarhoven AJ, Touwen DP, Tilburgs B, van Tilborg-den Boeft M, Pees C, Achterberg WP, van der Steen JT. Which moral barriers and facilitators do physicians encounter in advance care planning conversations about the end of life of persons with dementia? A meta-review of systematic reviews and primary studies. BMJ Open. 2020 Nov 12;10(11):e038528.