Palliatieve zorg bij dementie

In verpleeghuizen is palliatieve zorg een belangrijk onderdeel. Deze zorg is multidisciplinair en vereist specifieke kennis. Het UNC-ZH wil met onderzoek de palliatieve ouderenzorg bij dementie en de zorg voor de naasten beter in kaart brengen en verbeteren.

Kwaliteit van leven en sterven bij dementie 
Kwaliteit van sterven bij ouderen met gevorderde dementie in het verpleeghuis.  

SigMa - Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners
Meer informatie op onze site volgt binnenkort. Lees nu meer over dit onderzoek via ZonMw.

Oog voor naasten
Zorg hebben voor naasten: ontwikkeling en implementatie van een handreiking 'Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare'.

Ontwikkelen van een gesprekshulp voor de laatste levensfase bij dementie
Het ontwikkelen van een gesprekshulp voor mensen met dementie en hun naasten, om gesprekken onderling en met zorgverleners over de laatste levensfase en palliatieve zorg te stimuleren en te structureren. De gesprekshulp geeft informatie en voorbeeldvragen.