Palliatieve zorg bij dementie

In verpleeghuizen is palliatieve zorg een belangrijk onderdeel. Deze zorg is multidisciplinair en vereist specifieke kennis. Het UNC-ZH wil met onderzoek de palliatieve ouderenzorg bij dementie en de zorg voor de naasten beter in kaart brengen en verbeteren.


Lopende onderzoeken

mySupport
Family Carer Decision Support (mySupport). Een internationale studie naar de implementatie en effectiviteit van het ondersteunen van naasten bij het plannen van zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie.

Het CONT-END Programma
Onderzoek naar de uitdagingen rond de CONTrole houden rond het levensEINDE bij Dementie: perspectieven op acceptabele zorg, effecten van proactieve zorgplanning en kwaliteit van onderzoek naar levenseindezorg.

Communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde
Communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde met patiënten met dementie en hun naasten: welke morele overwegingen beïnvloeden het handelen van artsen? Onderzoek gericht op morele overwegingen die van invloed zijn op het aangaan en vervolgen van het gesprek van de arts met de patiënt met dementie en diens naaste, over wat er werkelijk toe doet in deze laatste levensfase. 

Ontwikkelen van een gesprekshulp voor de latere levensfase bij dementie
Het ontwikkelen van een gesprekshulp voor mensen met dementie en hun naasten, om gesprekken onderling en met zorgverleners over de laatste levensfase en palliatieve zorg te stimuleren en te structureren. De gesprekshulp geeft informatie en voorbeeldvragen.

Afgeronde onderzoeken

Kwaliteit van leven en sterven bij dementie 
Kwaliteit van sterven bij ouderen met gevorderde dementie in het verpleeghuis.  

Oog voor naasten
Oog hebben voor naasten: Ontwikkeling en implementatie van een methodiek voor systematische voor- en nazorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen.

SigMa
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research.