Vit D-UVB studie

Zonnestralen wetenschappelijk onderzoek VitD_UVB-studie UNC-ZH

To English page

Korte omschrijving

Wat is het effect van UVB-bestraling in vergelijking met het oraal toedienen van vitamine D-suppletie, op het welbevinden van psychogeriatrische verpleeghuisbewoners in Nederland?

Onderzoeker(s)

Drs. Bistra Veleva, specialist Ouderengeneeskunde, WZH, Den Haag
Prof. dr. Mattijs Numans, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, LUMC
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC
Dr. Victor Chel, hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, LUMC

Contactpersoon

Drs. Bistra Veleva

Deelnemende instellingen

Topaz, Overduin, Katwijk
Topaz, Overrhijn, Leiden
WZH, Oosterheem, Zoetermeer

Start onderzoek

2015 

Verwachte afronding

2018

Omschrijving

Vitamine D-gebrek komt bij verpleeghuisbewoners veel voor. Het gebrek aan vitamine D kan leiden tot spierzwakte en botverlies en daarmee tot een verhoogde kans op heupbreuken. Een vitamine D-gebrek kan behandeld worden met een vitamine D-supplement die de verpleeghuisbewoner oraal kan innemen, of met UVB-bestraling van de huid. De UVB-bestraling heeft bij ouderen mogelijk de voorkeur boven de orale toediening:

  • het kan niet leiden tot een teveel aan vitamine D en een eventuele toxische spiegel;
  • het vermindert het aantal in te nemen medicijnen om zo mogelijk polyfarmacie te voorkomen;
  • er zijn aanwijzingen dat UVB-bestraling meer bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid dan de orale inname van vitamine D.

Dit onderzoek wil dan ook nagaan wat het effect is van ultraviolette straling (UVB) in vergelijking met orale vitamine D-suppletie, op het welbevinden van psychogeriatrische verpleeghuisbewoners. De UVB-bestraling vindt plaats voor een periode van zes maanden, twee keer per week.

Financiering

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH), Den Haag
VDL Hapro, Kapelle        

Publicaties

Veleva, B.I., Caljouw M.A.A., Muurman, A. et al. The effect of ultraviolet irradiation compared to oral vitamin D supplementation on blood pressure of nursing home residents with dementia.BMC Geriatr 21, 577 (2021).

Bistra I Veleva, Monique AA Caljouw, Jenny T van der Steen, Victor GM Chel, Mattijs E Numans. The Effect of Ultraviolet B Irradiation Compared with Oral Vitamin D Supplementation on the Well-being of Nursing Home Residents with Dementia: A Randomized Controlled Trial. Int. J. Environ. Res. Public Health

Bistra I Veleva, Monique AA Caljouw, Jenny T van der Steen, Victor GM Chel, Mattijs E Numans. Vitamin D Supplementation in Older Persons: Guidelines Versus Practice. JAMDA

Veleva BI, van Bezooijen RL, Chel VGM, Numans ME, Caljouw MAA. Effect of ultraviolet light on mood, depressive disorders and well-being. doi.org/10.1111/phpp.12396

Veleva BI, Chel VG, Achterberg WP. Efficacy of daily 800 IU vitamin D supplementation in reaching vitamin D sufficiency in nursing home residents: cross-sectional patient file study.  BMC Geriatr. 2014 Sep 19;14:103. doi: 10.1186/1471-2318-14-103.

Proefschrift

Vitamin D: Ultraviolet Light and Well-being of Older People


Factsheet

Factsheet Vit D-UVB studie