RELOCARE

To English page

Korte omschrijving

Een onderzoeksproject naar verbetering van transities in en tussen verpleeghuizen.

Onderzoeker(s)

  • Prof. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde, LUMC 
  • Dr. M.A.A. Caljouw, assistant professor, LUMC
  • Dr. H.J. Stoop, senior onderzoeker, Tilburg University
  • D.S.E. Broekharst MSc, promovendus, LUMC

Contactpersoon

D.S.E. Broekharst

Deelnemende instellingen

Nog vast te stellen

Start onderzoek

16 december 2020

Verwachte afronding

16 december 2024 

Omschrijving

Het verhuizen van verpleeghuisbewoners in en tussen verpleeghuizen kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van veranderende zorgbehoeften tot de sluiting van zorgfaciliteiten. De transities in en tussen verpleeghuizen kan de gezondheid en het welzijn van verpleeghuisbewoners op verschillende manieren negatief beïnvloeden, uiteenlopend van het ervaren van stress tot de ontwikkeling van depressie. Om deze negatieve consequenties te voorkomen, te verzachten of te elimineren is het van belang dat er transitie interventies worden geïndentificeerd, geanalyseerd en ontwikkeld die bijdragen aan effectieve en succesvolle transitie in en tussen verpleeghuizen. In de huidige wetenschappelijke literatuur is nog weinig bekend over dit onderwerp. Dit onderzoeksproject zal zich daarom focussen op het identificeren, analyseren en ontwikkelen van deze transitie interventies.

Project updates

Update 15 juli 2021 - Meer achtergrond over de aanleiding van het onderzoek, een voorstelrondje van de drie promovendi en de eerste verhuizing, namelijk naar Parc Glana in Geleen. Lees meer

Samenwerking met

Tranzo, UMCG, Maastricht University, Radboud UMC, Amsterdam UMC en de SANO netwerkpartners.

Financiering

Het Nederlands ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

Publicaties

de Boer B, et al. Letter to the editor: The Need to Consider Relocations WITHIN Long-Term Care. J Am Med Dir Assoc. 2022 Feb;23(2):318-320.

Broekharst DSE, et al. Types, Aspects, and Impact of Relocation Initiatives Deployed within and between Long-Term Care Facilities: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 4739.