Q-PID studie - effect paracetamol bij dementie

Studie Paracetemol bij dementie Kwaliteit van leven

To English page

Korte omschrijving

Een onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren, zorgafhankelijkheid, onbegrepen gedrag en pijn bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis.

Onderzoeker(s)

Drs. Paulien van Dam , AIOTO Specialisme Ouderengeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC

Contactpersoon

Drs. Paulien van Dam

Deelnemende instellingen

WZH: locatie Sammersbrug, de Strijp en Hoge Veld
Laurens: locatie de Oudelandse Hof, Stadzicht en Antonius Binnenweg
Argos Zorggroep: locatie DrieMaasStede en De Es
Marente: locatie Bernardus en Jeroen
Pieter van Foreest: locatie Veenhage en de Bieslandhof
Topaz: locatie Zuydtwijck en Haagwijk
Saffier: locatie Lozerhof
Aafje: locatie Smeetsland
Florence: locatie Steenvoorde

Start onderzoek

2016 

Verwachte afronding

2022

Omschrijving

Pijn is een ernstig en veelvoorkomend probleem bij mensen met gevorderde dementie, waardoor gedragsproblemen, vermindering van het dagelijks functioneren, slaapproblemen, depressie en apathie kunnen ontstaan. Pijn kan daarom de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.
Het doel van het onderzoek is om een optimale kwaliteit van leven en functioneren te bereiken bij verpleeghuisbewoners met een matige tot zeer ernstige dementie door het geven van paracetamol.

Samenwerking met 

Universiteit van Bergen, Noorwegen (Prof. dr. Bettina Husebø)

Financiering

ZonMw (onderdeel van het programma ‘Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde’ van de SBOH)
Ministerie van VWS   

Publicaties

van Dam, PH. (2022). Does paracetamol improve quality of life, discomfort, functioning, care dependency, pain and neuropsychiatric symptoms in persons with advanced dementia. 26th Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denmark. Oral presentation.

van Dam PH, Achterberg WP, Husebo BS, Caljouw MAA. Does paracetamol improve quality of life, discomfort, pain and neuropsychiatric symptoms in persons with advanced dementia living in long-term care facilities? A randomised double-blind placebo-controlled crossover (Q-PID) trial. BMC Med 18, 407 (2020). https://doi.org/10.1186/s12916-020-01858-6

van Dam PH, Caljouw MAA, Slettebø DD, Achterberg WP, Husebo BS. Quality of Life and Pain Medication Use in Persons With Advanced Dementia Living in Long-Term Care Facilities. J Am Med Dir Assoc. 2019 Apr 11

van Dam PH, Achterberg WP, Gussekloo J,  Husebo BS,  Caljouw MAA. Quality of life and paracetamol in advanced dementia (Q-PID): protocol of a randomised double-blind placebo-controlled crossover trial

Posterpresentatie projectleidersbijeenkomst HGOG, Utrecht, 11 oktober 2016: Dam PH van, Caljouw MAA, Achterberg WP. Het effect van paracetamol op kwaliteit van leven van mensen met matige tot (zeer) ernstige dementie. Q-PID studie.

Video


Werkt paracetamol bij vergevorderde dementie?


Animatie


Werkt paracetamol bij gevorderde dementie?
Onderzoeker Paulien van Dam, inmiddels ook specialist Ouderengeneeskunde bij ActiVite, onderzocht bij verschillende huizen uit het netwerk wat paracetamol kan doen bij mensen met dementie. In het Q-PID onderzoek onderzocht zij het effect op kwaliteit van leven, functioneren, zorgafhankelijkheid, onbegrepen gedrag en pijn bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis.

Begin november bespreken de linking pins de mogelijkheden van implementatie van de resultaten.

Animatie Q-PID

Voortgang onderzoek