Pijn in beeld en behandeld

To English page

Korte omschrijving

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Onderzoeker(s)

Dr. Lizanne van den Akker, onderzoeker, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Margot de Waal, senior onderzoeker, LUMC

Contactpersoon

Dr. Margot de Waal

Deelnemende instellingen

Zonnehuisgroep, Vlaardingen
Thebe, Breda

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

Zomer 2020

Omschrijving

Veel mensen die in een verpleeghuis wonen, hebben last van pijn. Deze pijn wordt niet altijd herkend en is daardoor moeilijk te behandelen. Met name bij mensen met dementie is dit lastig te bepalen. Er is een richtlijn met adviezen die verpleeghuizen helpt om pijn zo goed mogelijk te herkennen en behandelen. Voor het project ‘Pijn in beeld en behandeld’ wordt deze richtlijn in 2 verpleeghuizen ingevoerd om de behandeling van pijnklachten bij verpleeghuisbewoners verder te verbeteren. Daarnaast worden de ervaringen gedeeld met andere verpleeghuizen, en wordt er toegewerkt naar een algemene handleiding met hulpmiddelen, die in ieder verpleeghuis in Nederland gebruikt kunnen worden.

Samenwerking met

Verenso, Vereniging van Specialisten Ouderen Geneeskunde
Instituut voor Verantwoord Medicijn gebruik (IVM)   

Financiering

ZonMw  

Toolkit Richtlijn Pijn

Hier vindt u de toolkit bij de Richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen.

Publicaties

Akker LEVD, et al. Implementations of the Multidisciplinary Guideline of Chronic Pain in Vulnerable Nursing Home Residents to Improve Recognition and Treatment: A Qualitative Process Evaluation. Healthcare (Basel). 2021 Jul 16;9(7):905.